Komunikat dotyczący plików cookies Niniejsza witryna internetowa, w celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości usług, korzysta z plików cookies. Mogą również korzystać z nich współpracujące z nami instytucje i reklamodawcy. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

x
  Strona główna     GALERIE     kontakt     Regulamin     mapa serwisu     powiadom o stronie     startuj z nami     drukuj stronę
Wersja językowa:  polski Deutsch
OSTATNI KOMENTARZ
~maja :: 01.07.2020 14:23
czyzby?to sie dopiero okaze.
wtorek, 07 lipca 2020 08:00   Imieniny: Cyryla, Estery, Metodego

Szukaj hoteli:

Data zameldowania

calendar

Data wymeldowania

calendar
Pamięcin
Statystyki serwisu
obecnie gości: 68
odwiedziło nas: 50503091
liczba odsłon: 129946529
liczba stron: 5435
komentarzy: 61320
Ostatnio aktualizowane strony
 "Działania bojowe 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka na Zachodzie"
 Spływ kajakowy Jakiś Tam
 Spływy kajakowe Mierzęcką Strugą
 Stadnina Bronków
 Jezioro Borek
 Rzeka Jakaś Tam
 Wspomnienia Sergiusza Jackowskiego
 HOTELE
 Hotel Jakiś Tam
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
 AKTUALNOŚCI
 Ciekawe miejsca
 Wirtualna wycieczka
 Trasa dojazdu
 Podziel się widokiem
 Muzyczne
 Kulturalne
 Sportowe
 Cykliczne
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
 KONOTOP
 GOŚCIM
 SYCOWICE
 RĄPICE
 SIERCZ
 BOBRÓWKO
 OPALEWO
 GMINA KOLSKO
 GĄDKÓW WIELKI
Strona główna «  POWIATY I GMINY  «  Powiat słubicki  «  Górzyca - gmina  «  Pamięcin  
PAMIĘCIN

Warto wiedzieć:

Rezerwat Pamięcin leżący 3 km na południe od Górzycy powstał w roku 1972. Powołany został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk roślinności stepowej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 2,65 ha. Obecnie istnieje projekt objęcia ochroną terenów sąsiednich o powierzchni 9,15 ha. Po jego zatwierdzeniu, co prawdopodobnie nastąpi jeszcze w tym roku, łącznie ochronie podlegać będzie 11,80 ha.

Obszar tak rozumianego rezerwatu obejmuje kilka głębokich wąwozów wcinających się w krawędzie pradoliny Odry. Zbocza wąwozów o wystawie zachodniej, południowo-zachodniej i południowej porasta roślinność kserotermiczna zdominowana przez murawy ostnicowe z ostnicą włosowatą i ostnicą Jana, pajęcznicą liliowatą i wieloma innymi rzadkimi gatunkami.

Rezerwat jest jednym z cenniejszych rezerwatów roślinności stepowej Polski Zachodniej i drugim po rezerwacie Bielinek tego typu obiektem nad Środkową Odrą. Do niedawna stanowił jedyny objęty ochroną fragment muraw w rejonie Ujścia Warty. Obecnie, po utworzeniu w roku 1997 obszaru chronionego Lubuskiego Klubu Przyrodników "Owczary" oraz szeregu użytków ekologicznych, które objęły ochroną ponad 70 ha tego typu środowisk, znaczenie rezerwatu jest niewątpliwie mniejsze. jednak spośród obiektów chroniących murawy tego terenu jest on nadal formą o najwyższym statusie.

W latach 1999 - 2000 w ramach działalności Lubuskiego Klubu Przyrodników na terenie rezerwatu prowadzono badania przygotowujące plan ochrony obiektu. Stwierdzono 175 gatunków roślin naczyniowych, co z uwagi na niewielką powierzchnię jest liczbą znaczną. Flora była bardzo zróżnicowana, stwierdzone gatunki należały do 46 rodzin - najliczniej reprezentowane były oczywiście trawy których opisano tu 25 gatunków.

Najuboższymi zbiorowiskiami kserotermicznymi badanego terenu są zespoły lepnicy wąskopłatkowej i kostrzewy piaskowej oraz szczotlichy siwej. Reprezentują roślinność o charakterze pionierskim, występującą na stokach o południowej bądź zachodniej wystawie, w miejscach o luźnej, piaszczysto-żwirowej glebie, miejscami na całkowicie odsłoniętym podłożu.

Dominującym zbiorowiskiem murawowym na stokach o wystawie południowej, zachodniej lub południowo zachodniej, reprezentującym typowe, charakterystyczne dla rezerwatu oraz rejonu Górzycy murawy ostnicowe jest zespół pięciornika piaskowego i ostnicy włosowatej. W stosunku do zbiorowisk opisywanych wcześniej zajmuje on siedliska bogatsze, z większym udziałem części gliniastych i próchnicy w glebie.

Na siedliskach najżyźniejszych, w dolinkach wąwozów, płaskich wyniesieniach lub na zboczach o wystawie północnej i wschodniej zbiorowiska te przechodzą w zbiorowiska zdominowane przez kłosownicę pierzastą i rajgras, aczkolwiek także z dużym udziałem gatunków kserotermicznych.

Duże powierzchnie zajmują zarośla tarniny i głogów, miejscami ze znaczącą domieszką wiązu polnego, cechujące się znaczną dynamiką i wkraczające na siedliska dotychczas zajmowane przez otwarte murawy kserotermiczne oraz zbiorowiska leśne z dominacją sosny lub dębu szypułkowego.

Na terenie rezerwatu prowadzono także badania faunistyczne. Stwierdzono 26 gatunków motyli dziennych. Trzy spośród nich - modraszek agestis, modraszek korydon i powszelatek brunatek, to gatunki charakterystyczne dla środowisk kserotermicznych. Podobnie, spośród stwierdzonych tu 15 gatunków prostoskrzydłych, aż 6 to gatunki występujące wyłącznie w środowiskach kserotermicznych. Murawy kserotermiczne nie są środowiskiem sprzyjającym ślimakom, dlatego występują tu tylko nieliczne, wyspecjalizowane gatunki - poczwarówka pospolita, wałkówka trójzębna czy ślimak żeberkowany. Na uwagę zasługuje występowanie ślimaka żeberkowanego, uważanego za gatunek ginący. Populacja w rezerwacie Pamięcin jest najliczniejszą populacją tego gatunku w dolinie Odry. Na terenie rezerwatu brak także miejsc regularnego rozrodu płazów. Mimo to dość często spotyka się tu ropuchę szarą i żabę trawną, a sporadycznie obserwowano również kumaka nizinnego. Jedynym występującym tu gadem była jaszczurka zwinka. Bardzo bogata jest za to awifauna. W roku 2000 gniazdowało tu 32 gatunki ptaków. Dominowały gatunki związane z zakrzewieniami lub zadrzewieniami w młodych stadiach sukcesji - piecuszek, pokrzewki, zaganiacz, dzwoniec, turkawka i inne. Fauna ssaków rezerwatu liczy 11 gatunków.

W przeszłości obszar rezerwatu był niewątpliwie użytkowany rolniczo, jeszcze w latach 60-tych prowadzono tu ekstensywny wypas zwierząt gospodarskich. Dnem wąwozu biegła wówczas uczęszczana droga wiodąca do Pamięcina, natomiast zbocza były całkowicie porośnięte roślinnością murawową. Zmiany w strukturze roślinności jakie nastąpiły na przestrzeni niespełna 30 lat od chwili objęcia terenu ścisłą ochroną, stanowią doskonałą ilustrację olbrzymiej dynamiki i tempa procesów sukcesji roślinności na pozbawionych czynnika hamującego tę sukcesję obszarach. Obecnie prawie połowę powierzchni dawnego rezerwatu ścisłego, a także terenów przylegających, proponowanych do ochrony i prawdopodobnie użytkowanych nieco dłużej, porastają zarośla tarniny, głogów i wiązu polnego reprezentujące różne stadia sukcesji. Zaprzestanie wypasu przyczyniło się również do przekształcenia składu gatunkowego muraw, np. rozwoju zbiorowisk trawiastych z dominacją rajgrasu wyniosłego, a także stopniowej eliminacji gatunków kserotermicznych, np. charakterystycznej dla zespołu murawy ostnicowej ostnicy włosowatej i innych typowych gatunków kserotermicznych.
Na podstawie analizy zdjęć lotniczych można ocenić, że typowe murawy kserotermiczne zajmują obecnie mniej niż połowę powierzchni zajmowanej przez nie w latach 70-tych, a ich skład gatunkowy i struktura uległy znacznym przeobrażeniom. Natomiast powierzchnia zarośli tarniny i głogów wzrosła z niespełna 7% w latach 70-tych do ponad 17% w końcu lat 90-tych.

Najistotniejszym zagrożeniem walorów przyrodniczych dla których ochrony stworzono rezerwat jest sukcesja roślinności krzewiastej i leśnej, prowadząca, przede wszystkim poprzez zacienienie podłoża, do eliminacji murawowych zbiorowisk roślinności kserotermicznej. Zbiorowiska roślinne decydujące o wartości rezerwatu, niezależnie od ich wcześniejszej genezy, utrzymywane były w warunkach ekstensywnej gospodarki rolnej. Zaprzestanie tradycyjnego użytkowania, zapoczątkowało proces sukcesji, którego różne stadia obserwujemy obecnie na całym obszarze rezerwatu. Dalszy swobodny rozwój zbiorowisk zaroślowych i leśnych w ciągu następnych kilkudziesięciu, a być może nawet kilkunastu lat, doprowadzić może do znacznego, sięgającego połowy zajmowanego pierwotnie obszaru, ograniczenia powierzchni zbiorowisk murawowych.

Podstawowym zadaniem konserwatorskiej ochrony przyrody rezerwatu jest więc obecnie powstrzymanie sukcesji roślinności krzewiastej, przede wszystkim zarośli tarniny i nalotu sosny, a także zmian w składzie gatunkowym i strukturze roślinności murawowej. Jedyną drogą do tego celu jest czynna eliminacja zarośli oraz przywrócenie ekstensywnego wypasu owiec.

Dotychczasowe zasady ochrony obowiązujące w rezerwacie, a wynikające z tworzącego rezerwat rozporządzenia stoją w sprzeczności z podstawowym celem ochrony jakim jest zachowanie roślinności stepowej. W związku z powyższym należy zmienić obowiązujący zapis usuwając z niego przede wszystkim punkty mówiące o zakazie wypasu zwierząt gospodarskich oraz jasno określić możliwość wycinki drzew i krzewów w celu ochrony obiektu.

Zaproponowane działania ochronne są stosunkowo radykalne i wymagają zaangażowania znacznych sił i środków. Obejmą one wycinkę stosunkowo znacznej ilości drzew i krzewów, a także zdecydowaną zmianę użytkowania obszaru chronionego dotychczas w sposób ścisły. Stwierdzić jednak należy jednoznacznie, że jeśli chcemy utrzymać przedmiot ochrony rezerwatu - piękne murawy kserotermiczne, dla zaproponowanych działań nie ma alternatywy.

Źródło: Ekoregion Ujście Warty - czasopismo lokalne nr 4
Andrzej Jermaczek - Rezerwat Pamięcin


 GALERIA INTERNAUTÓW (3)

 Komentarze (28)    
~INFO
[15.01.2013 23:45]
Informacje na temat planowego wylanczania pradu mozna uzyskac pod numerem 991 rejon Energetyczny sulecin
~Oko
[04.04.2012 01:44]
Dobra miejscowosc
~MATKA
[02.10.2011 21:19]
WIWAT NAUCZYCIELE Z PAMIĘCINA:)
~ESA
[20.02.2011 23:02]
A wnocy widac gwiazdy?
~Czy ktos może zna Byłego Sołtysa z Pamięcina?
[20.10.2009 15:45]
bardzo pilna pomoc w odszukaniu pana który był Sołtysem. Nalezy uważac na tego pana,ponieważ jest manipulantem i oszustem(który sprzedaje nic nie warte przedmioty)ja stałem się ofiara oszustwa!!! Uwazajcie państwo i nic nie kupujcie!
~krynio
[20.03.2009 10:54]
19 marca - zebranie sołeckie. Kilka dni przed wyborami na wójta gminy mieliśmy okazję spotkać się z kandydatem na wójta. Szkoda tylko, że było nas ok. 10 %, bardzo mała siła wyborcza. Mimo tego, dziękuję za przybycie, a czas okaże, czy spotkanie to odniosło sukces, czy porażkę. Czy w przypadku...
 
~krynio
[10.03.2009 09:30]
Pamięcin, mała wioska - ok. 460 mieszkańców. Trochę zaniedbana przez władze samorządowe. Stara, mało wydajna hydrofornia, przestarzałe, azbestowe przyłącza wodne, słabo rozwinięta sieć telekomunikacyjna, a co za tym idzie brak dostępui do szybkiego Internetu. Plusy - rozbudowana sieć przesyłowa...
 
~mała....
[15.11.2008 17:19]
Na dworze coraz zimniej a my nie mamy gdzie posiedzieć ze znajomymi.... nie ma baru w którym możnaby było posiedzieć... czy tak już będzie zawsze???? może ktoś sie wkońcu tym zainteresuje???
~pamięcinianin
[08.06.2008 20:08]
REZERWAT PAMIĘCIN Leżący 3 km na południe od Górzycy rezerwat "Pamięcin" powstał w roku 1972. Powołany został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk roślinności stepowej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 2,65 ha. Obecnie istnieje projekt objęcia ochroną terenów...
 
~Sasha
[25.12.2007 19:26]
Pamiecin kiedys dla mnie byl wszystkim w kazdym kawalku widzialam cos pieknego.Chcialam wszystko odkryc,zobaczyc,ale z czasem gdy doroslam zaczelo mi sie tu nudzic pub rowniez,w ktorym nie ma nic ciekawego co prawda jest ladny ale nic wiecej.Jak kiedys powiedzialam,ze nigdy stad nie wyjade tak...
 
~Ziomek
[23.12.2007 19:40]
To zarąbista wieś w której od niedawna funkcjonuje bar Kuznia w którym jest niezły klimat i spoko muza.Jest jeszcze boisko do grania w piłkę nożną.W Pamięcinie mieszkają super ziomale(nawet ci starsi)
~patka
[21.12.2007 08:20]
zapraszam wszystkich do mojej chaty na sylwestra wbijajcie sie zabawa na maxsa bedzie oranzada napoje soki lemoniada paczki i ciasteczka i oczywiscie wodeczka oczywiscie wstep wolny
~Magda
[07.12.2007 09:21]
Chiała bym się wybudować w tej wiosecce . Czy ktoś chce sprzedać kawałek ziemi?
~Moniugol
[04.09.2007 15:52]
Od kliku tygodni działa już w Pamięcinie Pub Kuźnia. Trzeba przyznać, że klimacik jaki tam panuje jest ok, szkoda tylko że jest tam zbyt ciasno. Karaoke, które w każdą sobotę sie tam odbywa cieszy się dużą popularnością i zaangażowaniem tam przebywających. Właściciel, pan Darek jest spoko gość i...
 
~AAAAAAAAAAAA
[02.09.2007 04:48]
NIKT NIE DODAŁ ŻE MAMY NAJPIĘKNIEJSZE BOISKO W REGIONIE, POKRYTE BUJNĄ TRAWKĄ I OTOCZONE PAGÓRKAMI NA KTÓRYCH MOŻNA PODZIWIAC MECZE NASZEJ SŁYNNEJ DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ. WSZYSTKICH CHETNYCH DO KIBICOWANIA NASZYM CHŁOPAKOM ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELE OK GODZ 18 A ZWŁASZCZA ZAPRASZAM WŁADZE...
 
 ... pozostało komentarzy: 13  
Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu ziemia-lubuska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

SONDA
[15.09.2014]
Głosowanie zakończone
 

Copyright © 2004-2014 amb software | Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: amb software
Polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox.
...

Request served in 1.12 sec