Pałac Wiejce

Opis

"Wiejce to wieś położona malowniczo nad brzegiem Warty w otoczeniu lasów Puszczy Noteckiej. Jej założenie datuje się na początek XVIII wieku, kiedy to kolejne tereny nadwarciańskie uległy kolonizacji.
Pierwszymi właścicielami tych ziem byli Kwileccy – znany ród w Wielkopolsce.
W wyniku trzeciego rozbioru Polski, miejscowość przeszła w ręce Pruskie, a w pierwszej połowie XIX wieku jej właścicielem został major von Kothen. To on około 1860 roku wybudował folwark i pobliski Pałac wraz z otaczającym go założeniem parkowym.

Pałac pełnił dla właścicieli funkcję zarówno mieszkalną, jak i reprezentacyjną. Zgodnie ze wzorami przyjętymi w budownictwie neobarokowym na parterze usytuowane były pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze (kuchnia, kredensy, gabinety) wraz z obszernym holem, na piętrze zaś pomieszczenia reprezentacyjne (sala balowa, salony, pokoje właścicieli). Poddasze Pałacu pełniło funkcję gościnno-służbową (pokoje dla odwiedzających Gości oraz personelu).

Później wieś przechodziła zmienne koleje losu, by ostatecznie stać się własnością rodziny von Benninngsen. W latach 30-tych XX wieku Oberleutnant Aleksander von Benninngsen rozbudował całe założenia. Dwór został powiększony o boczne ryzality, jednocześnie ujednolicono elewacje, a wnętrzom nadano nowe funkcje. W ten sposób budowla przybrała formę Pałacu łączącego w sobie elementy różnych stylów architektonicznych.

W okresie międzywojennym obiekt kilkakrotnie był remontowany i modernizowany. Po 1945 roku majątek został przejęty w stanie niezniszczonym przez Skarb Państwa. W Pałacu początkowo mieściła się szkoła, a od lat 70-tych ośrodek kolonijny.

Z zachowanych elementów wyposażenia Pałacu na uwagę zasługuje przede wszystkim oryginalna drewniana neobarokowa klatka schodowa wychodząca z holu głównego na parterze oraz mieszczące się nad nią witraże, także częściowo oryginalne.

Z historycznych zabudowań folwarcznych pozostała jedynie tzw. Rządcówka (dawny spichlerz). Do czasów dzisiejszych zachował się także dawny układ założenia parkowego z pozostałościami starodrzewu i systemem trzech stawów.

Więcej na www.wiejce.pl