O ochronie i przechowywaniu informacji

Adresy e-mail, w których posiadaniu znajdujemy się, są przechowywane i wykorzystywane zgodnie z zezwoleniem ich posiadaczy oraz przepisami prawa polskiego - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.sierpnia 1997r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.). Gwarantować możemy bezpieczeńsywo i pełną ochronę tychże danych, gdyż znajdują się one w oddzielnej zabezpieczonej strefie w serwerze Ziemia-Lubuska.pl, a dostęp do nich mają uprawnione do tego osoby z naszej firmy.

 

O usunięciu danych

Każdy z użytkowników, którzy podali nam swój adres e-mail zachowuje niepodważalne prawo do ich usunięcia.

 

O udostępnianiu informacji

Zapewniamy w tym miejscu, że jako autorzy serwisu Ziemia-Lubuska.pl nie będziemy w żadnym wypadku oddawać bazy danych adresów e-mail do dyspozycji (czy to w formie sprzedaży, czy wymiany) innym organizacjom, instytucjom lub osobom prywatnym. Odstępstwem od tego jest ewentualne żądanie uprawnionego do tego organu (policji, sądu, prokuratury itp.).

 

O nadsyłaniu zdjęć i innych materiałów

Portal Ziemia Lubuska posiada profil na portalu społecznościowym Facebook. Zdjęcia, nadsyłane przez internautów za pomocą zakładki "Podziel się widokiem" lub dodawane do działu Galerie na www.ziemialubuska.pl, mogą być wykorzystywane na Facebooku. Fotografie nadsyłane przez internautów za pomocą serwisu Facebook stają się automatycznie własnością portalu Ziemia Lubuska. "Międzyportalowa zasada wymiany" dotyczy także wszystkich nadsyłanych materiałów tekstowych i multimedialnych.

 

Cookies

Aby dostosować treść i usługi oferowanego przez nas serwisu Ziemia-Lubuska.pl do oczekiwań jego użytkowników używamy tzw. cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer Ziemia-Lubuska.pl na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto cookies dostarczają nam danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron serwisu Ziemia-Lubuska.pl. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie cookies. Zastrzegamy równocześnie, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach serwisu Ziemia-Lubuska.pl.

 

O informacjach w logach dostępowych

Jak większość serwisów internetowych, również i my zbieramy informacje na temat wykorzystywania serwisu przez użytkowników, a także ich adresów IP na bazie analizy logów dostępowych. Zebrane informacje są opracowywane i wykorzystywane w celach technicznych, co związane jest z administracją serwerów serwisu, jak i również w celach statystycznych - analiza demograficzna użytkowników.

 

O odnośnikach do innych stron internetowych

W myśl podstawowej idei Internetu umieszczone zostały na stronach serwisu Ziemia-Lubuska.pl tzw. linki, które umożliwiają serwerom bezpośrednie dojście do innych stron internetowych. Zaznaczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za prowadzoną przez wlaścicieli tych stron politykę prywatności. Sugerujemy użytkownikom zaznajomienie się z treścią oświadczeń o ochronie danych umieszczonych na stronie, gdzie są one gromadzone. Aczkolwiek oświadczenia te odnoszą się tylko do danych zgrupowanych przez amb software sp. z o. o. spółkę komandytową.

 

O komentarzach do stron

Serwis internetowy Ziemia-Lubuska.pl umożliwia wpisywanie komentarzy do wybranych stron.  Komentarze zatwierdza zespół zajmujący się portalem Ziemia-Lubuska.pl.

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu, ani firma amb software sp. z o.o. spółka komandytowa nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Serwis umożliwia swobodne wyrażanie opinii na określony temat. Niedopuszczalne są jednak komentarze łamiące prawo, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujące przemoc.

Komentarze zawierające treści wulgarne, obelżywe lub nie mające związku z tematem artykułu, ewentualnie takie, które nie niosą żadnej treści merytorycznej mogą zostać usunięte. W takim przypadku zamiast treści komentarza umieszczana jest stosowna informacja. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w komentarzach reklam.

Wysyłając komentarz użytkownik wyraża zgodę na zapamiętanie i ujawnienie adresu IP komputera, z którego nastąpiło połączenie. Ujawniamy tylko część tego adresu. Nie przekazujemy i nie sprzedajemy zgromadzonych danych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Komentarz pojawia się na portalu w przeciągu 48 godzin od momentu dokonania wpisu.

 

Kontakt

Pytania dotyczące warunków korzystania z serwisu Ziemia-Lubuska.pl prosimy kierować na adres redakcja[małpa]ziemialubuska.pl lub skorzystać z formularza na stronie.