Zespół Pałacowo-parkowy W Bojadłach

Opis

 

Zdj. Pałac w Bojadłach, www.bojadla.pl

Barokowy zespół pałacowy w Bojadłach jest dominantą przestrzenną wsi. Składa się
z pałacu, dwóch pawilonów, dwóch oficyn
i parku. Wzniesiony w 1731 roku przez Adama von Kottwitza, a następnie po pożarze odbudowany w latach 1734-35 przez Dawida Henryka von Kottwitza. Podczas wojny siedmioletniej,
w okresie od lata 1759 roku do jesieni 1760 roku pałac był plądrowany przez wojska rosyjskie.
W 1765 roku dobra odziedziczył po ojcu Rudolf Gotthard von Kottwitz, który kilka miesięcy później umarł bezpotomnie. Sukcesorem Bojadeł został jego brat - Adam Melchior von Kottwitz, który władał majątkiem do 1777 roku. Kolejnym właścicielem posiadłości był jego syn – baron Adam Rudolf Karl, zawiadując nią do 1811 roku. W 1812 roku w pałacu wybuchł pożar, w wyniku którego zniszczeniu uległo rodzinne archiwum.
W XIX wieku, na tarasie przy zachodnim skrzydle postawiono przeszkloną werandę o lekkiej, stalowej konstrukcji. W 1904 roku spadkobierczyni Ewa von Bassewitz-Levetzow sprzedała ponad trzystuletnie dziedzictwo von Kottwizów za 1 900 000 marek generałowi Reinhardowi von Scheffer z Berlina.

Zdj. Pałac w Bojadłach, www.bojadła.pl

Nowy właściciel przeprowadził remont zaniedbanego pałacu, likwidując m.in. przeszkloną werandę z tarasu, odnowił elewacje i urządził na nowo wnętrza rezydencji. W pierwszej połowie lat 20. XX wieku dobra objął Adolf baron von Scheffer, który pozostawał ich właścicielem do 1945 roku. Po zakończeniu działań wojennych pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa. W latach 50. XX wieku
w budynku mieścił się ośrodek zdrowia, a na przełomie lat 50. i 60. XX wieku szkoła podstawowa. Następnie mieścił się w pałacu ośrodek kolonijny, obecnie zaś jest on własnością prywatną.