Zespół Poaugustiański W Żaganiu

Opis

 

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP  

Zdj. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Zagan_NMP.jpg&filetimestamp=20080930195054
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP pod względem historycznym
i artystycznym z pewnością jest jedną z najcenniejszych świątyń Dolnego Śląska. Dawni kronikarze przyjmują, iż świątynia powstała już w roku 1183, w czasie rządów piastowskiego księcia Bolesława I Wysokiego. Pierwsza źródłowa wzmianka
o kościele pochodzi z dokumentu biskupa Tomasza II, określającego wielkość archiprezbiteriatów: krośnieńskiego i żagańskiego, z 1272 roku. W drugiej połowie XIV w. zakonnicy wznieśli trzynawową bazylikę. Po pożarach w latach 1472 i 1486 kościół odbudowano
w konstrukcji halowej. Poważna przebudowa miała miejsce w 1515 r., gdy wzniesiono nową wieżę i wielki zachodni szczyt oraz podwyższono nawę główną. Po pożarze
w 1730 r. odbudowane wnętrze otrzymało bogaty wystrój rzeźbiarsko - sztukatorski. Zewnętrzna architektura, mimo wielu przebudowań, zachowała do dnia dzisiejszego charakter gotycki, natomiast loggia jest renesansowa. W kościele bardzo pięknie prezentują się stalle z 1695 r. oraz XVI wieczny ołtarz Św. Trójcy. W świątyni znajduje się także gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego - Henryka IV. Na uwagę zasługuje również ekspozycja muzealna ulokowana na emporze nad zakrystią kościoła.

Dawny klasztor augustianów

W 1285 r. książę Konrad przekazał augustianom zamek, który w połowie XIV w.

Na zdj. Biblioteka klasztorna, fot. Jan Mazur
rozbudowali, wznosząc jednocześnie pałacyk opacki. W kolejnych wiekach klasztor był poddawany licznym przebudowom i zmianom wystroju. Dopiero po pożarze w 1730 r. został przebudowany w stylu barokowym
i znacznie powiększony. Jedynie część pomieszczeń w skrzydle wschodnim klasztoru zachowała charakter gotycki. Klasztor, poza celami zakonników i kapitularzem, mieści również kaplicę św. Anny
z gotyckimi sklepieniami oraz wspaniałą bibliotekę klasztorną
z XVIII wiecznym wystrojem.
W księgozbiorze biblioteki znajdują się fragment Biblii z VIII wieku oraz pozycje od XVII do XIX w.

Dawny spichlerz klasztorny

Plac klasztorny zamyka dawny, późnogotycki spichlerz klasztorny, który pochodzi
z końca XV w. , częściowo przekształcony w XIX - XX w. Murowany z cegły
o elewacji frontowej, rozczłonkowanej wąskimi, ostrołukowymi blendami.

Dawny konwikt

Budowlą przylegającą do spichlerza jest dawny konwikt zbudowany w latach 1740 - 1758 na miejscu klasztornych budynków gospodarczych i szkoły nowicjatu. Konwikt posiada cenny rokokowy portal, a także barokowe malowidła z motywami astronomicznymi i portretem słynnego żagańskiego astronoma Jana Keplera. Obecnie mieści się tutaj hotel turystyczny.

Więcej zdjęć Biblioteki Klasztornej znajdziesz tutaj

 

Źródło informacji: http://umzagan.nazwa.pl/um/news/showList/468