Drezdenecka Chyża

Opis

 

Znajduje się w Drezdenku, przy ul. Łąkowej. Brak badań archeologicznych nie pozwala wnioskować o genezie i wieku drezdeneckiej Chyży (chyża - drewniana zagroda jednobudynkowa, półtora- lub dwutraktowa. Pod jednym dachem mieściły się w niej pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie. Strych pełnił funkcję stodoły).

Jest to jedna z ponad stu Chyż znajdujących się na terenie dawnej Brandenburgii. Podobnie, jak w przypadku innych tego typu reliktów urbanistycznych, może ona być pozostałością osady służebnej wobec zamku, o rodowodzie sięgającym czasów przed kolonizacją askańską, choć równie dobrze może być produktem owej kolonizacji. 

W przypadku Drezdenka, rejon dawnej Chyży pozostaje poza zwartym zespołem urbanistycznym Starego Miasta. Ma kształt ulicówki, lekkim łukiem odchodzącej od terenu grodziska w kierunku  zachodnim. Wiele wskazuje na to,  że Chyża mogła  wykształcić się z wcześniejszego podgrodzia. Jeśli założymy, że obszar wzdłuż dawnego traktu przebiegającego na linii północ – południe i rejon wokół Starego Rynku  zostały zurbanizowane i zasiedlone w wyniku trzynastowiecznej kolonizacji przez ludność niemiecką, to Chyża może być starszą, bezpośrednio podlegającą administracyjnie zamkowi osadą. 

Jej istnienie poświadczone jest w źródłach z 1514 roku. Według szesnastowiecznego rejestru w Chyży mieszkało 21 gospodarzy. Wiadomo, że nie podlegała prawu miejskiemu i aż do 1894 roku pozostawała samodzielna administracyjnie. Specyfiką Chyży był także jej charakter narodowościowy. Jak wskazuje źródło z 1608 roku,  wielu jej mieszkańców mówiło po polsku. Niewykluczone więc, że była to enklawa ludności polskiej, być może o starym słowiańskim rodowodzie, funkcjonująca
w bezpośrednim sąsiedztwie niemieckiego miasta.
 
Mieszkańcy Chyży nie posiadali ziemi ornej, więc skupiali się oni na rybołówstwie
i hodowli bydła, które mogli wypasać na łąkach mieszczan. Obszar Chyży nie zmieniał się do połowy XIX wieku, liczba gospodarstw nie przekraczała 22. Dopiero
w opracowaniu Recklinga pojawia się informacja z 1894 roku o 36 zabudowanych parcelach.

Posiadasz zdjęcia drezdeneckiej Chyży? Prześlij je do nas za pomocą zakładki "Podziel się widokiem"!

 

Źródło informacji: oprac. Ewy Kułakowskiej, www.drezdenko.pl oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Chy%C5%BCa_(budynek)