Miejski Ośrodek Sztuki

Opis

MIASTO OTOCZENIE SZTUKA
Jesteśmy instytucją otwartą na otoczenie. Działamy lokalnie oraz współpracujemy z artystami, instytucjami i organizacjami z Polski i zagranicy. Sztuka jest dla nas istotnym czynnikiem rozwoju miasta oraz narzędziem komunikacji z otoczeniem – mówimy o sprawach lokalnych i globalnych, aktualnych i minionych, ważnych i pomijanych.
W swoich działaniach przekraczamy bariery tradycyjnie rozumianej sztuki – sięgamy po nowe środki wyrazu i wychodzimy naprzeciw naszym odbiorcom, zachęcając do dialogu z miastem, przestrzenią publiczną czy przeszłością.
Otoczenie rozumiemy wieloaspektowo – jako obszar zainteresowań w poszerzonym polu sztuki, oddziaływanie na szerokie kręgi odbiorców, ale również jako teren działania, przekraczania granic i barier codzienności. Staramy się na bieżąco reagować na zmiany i wspólnie z artystami oraz naszą publicznością nie boimy się podejmować nowych wyzwań.

O INSTYTUCJI
Miejski Ośrodek Sztuki działa od 2002 roku w obszarze sztuk wizualnych oraz filmu, kontynuując tradycję Biura Wystaw Artystycznych, które powstało w Gorzowie Wielkopolskim w roku 1980.

Miejski Ośrodek Sztuki organizuje wystawy sztuki współczesnej artystów o znaczącym dorobku twórczym, promuje młodych twórców oraz prowadzi kino studyjne, prezentując filmy spoza głównego nurtu. Instytucja posiada drugą największą w Polsce kolekcję prac Władysława Hasiora, na którą składa się 31 dzieł sztuki. Ponadto przybliża mieszkańcom Gorzowa oraz okolic współczesne zjawiska wokół sztuki i filmu za pomocą inicjatyw edukacyjnych, realizowanych w formie warsztatów, wykładów, dyskusji, prezentacji, performansów, projekcji filmowych oraz działań w przestrzeni publicznej.

http://www.mosart.pl/