Muzeum Etnograficzne

Opis

W roku 1982 placówkę funkcjonującą do tej pory jako Zielonogórski Park Etnograficzny przemianowano na Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. To pierwsza placówka naukowo-badawcza i oświatowa tego rodzaju w środkowej części pogranicza polsko-niemieckiego.