Muzeum Lubuskie W Gorzowie Wielkopolskim

Opis

MUZEUM LUBUSKIE im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim posiada pięć głównych działów:
ARCHEOLOGICZNY- pierwsze eksponaty były materiałami poniemieckimi i poznańskimi. Główną ideą działu jest kontynuacja prac wykopaliskowych i badań osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na terenie Doliny Dolnej Warty i Noteci. Szczególną uwagę poświęcono także kulturze łużyckiej. Badaczy zajmuje również temat osadnictwa pradziejowego na obszarze miasta Gorzowa.
Do najciekawszych kolekcji zaliczyć można zbiór fajek glinianych (Monufaktura Fajki Glinianej w Rościnie), ceramika naczyniowa, kafle (warsztat garncarski w Myśliborzu) i naczynia o dnie kulistym (warsztat garncarski w Smolnicy).

ETNOLOGICZNY - to dział badający "sposoby życia", obrzędowość, zwyczaje, sztukę i folklor występujące niegdyś na terenie województwa lubuskiego.
Podziwiać można tu tradycyjne obiekty etnograficzne a ponadto dokumentacje kapliczek i przydrożnych krzyży.
 

HISTORYCZNY - tu obejrzeć można przede wszystkim przedmioty codziennego użytku jak np.: żelazka, maszyny do szycia, maszyny do pisania, sprzęt drukarski oraz jeden z pierwszych polskich komputerów lat 70.
Ekspozycja plenerowa obejmuje cięższe sprzęty gospdarskie (maszyny parowe, modele dawnych barek rzecznych i holownik rzeczny). Oprócz tego znajdują się tu także eksponaty militarne- broń drzewcowa, obuchowa, średniowieczne miecze, pistolety skałkowe i kapiszony pruskie. Bardzo interesująca jest kolekcja polskich i rosyjskich mundurów wojskowych z oporządzeniem. Ciekawy zbiór numizmatyczny z pewnością wart jest obejrzenia.

SZTUKI - dział ten posiada dwa gabinety: Gabinet Sztuki Dawnej i Gabinet Sztuki Współczesnej. 1280 eksponatów, dzieła pochodzące z takich dziedzin sztuki, jak malarstwo, sztuka cerkiewna, rysunek, grafika, rzeźba, konwisarstwo tworzą imponującą kolekcję Sztuki Dawnej. Sztuka Współczesna to głównie malarstwo, grafika, rysunek, tkanina unikatowa i kilka rzeźb. Szczególna uwagą obdarzyć należy kolekcję "Krąg Arsenału 1955", zbiory obrazów Jana Korcza odzwierciedlające powojenną historię Gorzowa oraz grafikę użytkową Wiesława Strebejki.

NAUKOWO-OŚWIATOWY - informacje na temat pracy muzeum. Wiele uwagi poświęca się projektom edukacyjnym, organizacji wystaw, koncertów, wykładów i prelekcji.