Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia

Opis

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku mieści się w dawnej prochowni przy placu Wolności 11. Budynek jest jednym z nielicznych, zachowanych do dnia dzisiejszego, reliktów dawnej twierdzy. Przyziemie budynku z połowy XVII wieku to najstarsza budowla w mieście. Wyższe, ryglowe kondygnacje nadbudowano w II połowie XVIII wieku z przeznaczeniem na magazyn lub spichlerz.
        

Patron muzeum Franciszek Graś był inicjatorem i koordynatorem działań zmierzających do powstania placówki dokumentującej historię i przyrodę regionu. Pieczołowicie gromadzone przez niego przedmioty stały się zalążkiem Izby Muzealnej, która dała początek muzeum. Obecnie większość z ponad półtora tysiąca eksponatów prezentowana jest na trzech ekspozycjach muzealnych. Pierwsza – historyczna – ulokowana została w przyziemiu budynku, w stylowych wnętrzach dawnej prochowni i dotyczy długich i barwnych dziejów Drezdenka. Druga – przyrodnicza – znajduje się na pierwszym piętrze muzeum i stanowi ją ponad dwieście okazów preparowanych ptaków, ryb i zwierząt  należących do gatunków zamieszkujących pobliską puszczę. Trzecia – etnograficzna – umieszczona została na pierwszym poziomie poddasza i składa się z różnego rodzaju narzędzi oraz przedmiotów codziennego użytku, z których część wyodrębniono w niewielki dział pszczelarski.

źródło: https://www.szlakwinaimiodu.pl/pl/muzeum-puszczy-drawskiej-i-noteckiej-im-franciszka-grasia

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia

plac Wolności 11
66-530 Drezdenko , LU

 

E-mail: 
muzeumpuszczy@op.pl

WWW:
http://www.muzeum.drezdenko.pl

Numer telefonu: 
48 95 762 09 48