Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze

Opis

O MUZEUM

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze należy do najstarszych placówek muzealnych na terenie Środkowego Nadodrza. Powstało na początku lat 20. XX wieku jako niemieckie Heimatmuseum, realizując modną wówczas ideę regionalizmu i dążyło do udokumentowania historii “małej ojczyzny”. Jego powojenne losy zaczynają się pod koniec 1945 r., kiedy to w oparciu o zbiory dawnego Heimatmuseum utworzono Muzeum Miejskie, które w końcu lat 60. otrzymało obecną nazwę Muzeum Ziemi Lubuskiej.  Decyzją Ministra Kultury i Sztuki 18 maja 1998 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze wpisane zostało do Państwowego Rejestru Muzeów. MZL jest instytucją podległą Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Obok wystawiennictwa Muzeum Ziemi Lubuskiej prowadzi również szeroką działalność edukacyjną, badawczą, naukową oraz wydawniczą.

Obecnie artystyczno-historyczne zbiory Muzeum Ziemi Lubuskiej, związane z regionem i o ponadregionalnym pochodzeniu, datowane od średniowiecza po współczesność, liczą ponad 17 000  eksponatów. Znajdują się wśród nich wysokiej rangi jednostkowe zabytki, a także cenne kolekcje prezentowane na stałych wystawach i czasowych ekspozycjach.

Działalność instytucji koncentruje się wokół problematyki związanej z historią i sztuką. W trakcie realizacji znajdują się stałe ekspozycje poświęcone dziejom miasta od średniowiecza po czasy współczesne, z podkreśleniem istotnej roli budowania lokalnej tożsamości. Muzeum może poszczycić się ogromną dynamiką, czego dowodem jest bardzo bogata i interesująca oferta wystaw czasowych.

DZIAŁY MERYTORYCZNE MZL:

Dział Sztuki Współczesnej,  Dział Sztuki Dawnej, Dział Historyczny, Dział Winiarski, Dział Fotografiki i Informacji Medialnej, Dział Oświatowy, Dział Wydawniczy.

ZBIORY

Sztuka współczesna – malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina artystyczna od 1918 r. po czasy najnowsze; prace artystów międzywojennych: m. in. O. Boznańskiej, L. Chwistka, St. I. Witkiewicza, Z. Pronaszko, T. Makowskiego, J. Cybisa; okresu socrealizmu; m. in.  A. Strumiłło, A. Kenara, M. Maliny, prace artystów z  Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w Arsenale m. in. M. Oberländnera, F. Starowieyskiego, T. Pągowskiego, G. Obremba; prace z wystaw „Złotego Grona” i Biennale Sztuki Nowej; kolekcje plastyki Lubuskiej, m. in. kolekcje K. Felchnerowskiego, A. Gordona, H. Gwizdały, M. Szpakowskiego, A. Gapińskiej-Myszkiewicz. W zbiorach znajdują się też pojedyncze dzieła J. Sterna, M. Jaremy, T. Kantora, K. Mikulskiego i W Hasiora.


Sztuka dawna
– rzeźba, malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne od średniowiecza do poł. XX wieku. Szczególnie cenne: zbiory rzeźby od XIV do XIX w. m. in. śląska rzeźba późnogotycka (dzieła Mistrza z Gościszowic), zbiór XVIII-wiecznych obrazów z warsztatów śląskich: portret mieszczański, ikonografia Zielonej Góry, kolekcja ikon rosyjskich (blisko 300). Najbogatszy ilościowo dział rzemiosła artystycznego tworzy zbiór porcelany, zegarów mechanicznych, konwisarstwa śląskiego, kowalstwa, złotnictwa oraz zabytków techniki.

Winiarstwo – zabytki o tematyce winiarskiej z zakresu sztuki i rzemiosła artystycznego: m. in. zespól XVIII i XIX –wiecznych urządzeń do produkcji wina, szkło artystyczne  i użytkowe od XVIII do XX w., w tym zbiór XVIII-wiecznych pucharów polskich z hut urzecko-nalibockich oraz szkło z hut śląskich XIX w. i czeskich, zbiory cyny i kamionki, kolekcja ekslibrisów o tematyce winiarskiej, a także współczesne malarstwo tematycznie związane z winiarską tradycją regionu.

Historia miasta i regionu – zabytki historyczne ze szczególnym uwzględnieniem Środkowego Nadodrza, zabytki kultury materialnej związane z historią miasta i regionu, m. in. zbiory kartograficzne, sfragistyczne pieczęcie miejskie od XVII do XX w.), kolekcja zielonogórskich pocztówek oraz dokumenty historii najnowszej regionu (m. in. kolekcja sztandarów). W gabinecie numizmatycznym – monety, banknoty polskie oraz ziem z Polską historycznie związanych, w tym kolekcja zielonogórskich banknotów zastępczych; medale z terenu Środkowego Nadodrza.

EKSPOZYCJE STAŁE

Muzeum Wina to jedyna w polskim muzealnictwie ekspozycja stała poświęcona winiarstwu. Na ekspozycję Muzeum Wina składają się obiekty pochodzące z Heimatmuseum w Grünbergu oraz ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wystawa ukazuje zarówno pracę na winnicy, jak i w piwnicy winiarskiej. Eksponaty m. in.: szpadle, motyki, sekatory, kilofy, opylacze, opryskiwacze oraz kosze do noszenia winogron, miazgownica, prasy winiarskie, filtry, pompy ręczne i elektryczne, urządzenia do korkowania i etykietowania. Ponadto na wystawie sporo miejsca poświęcono tematowi wina w sztuce. Wkrótce ekspozycja winiarska przeniesiona zostanie do zaadaptowanych na ten cel muzealnych piwnic.

Muzeum Dawnych Tortur jako galeria stała Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jest największą w Polsce wystawą ukazującą stosowanie prawa karnego, system wymierzania kar oraz metody tortur w średniowieczu i w czasach nowożytnych.

W piwnicach prezentowane są liczne eksponaty związane z dawnym sądownictwem na obszarze Dolnego Śląska. Do najcenniejszych autentycznych obiektów znajdujących się na wystawie należą wyjątkowe w skali europejskiej, wykonane z piaskowca kamienie hańbiące Prezentowana  jest także sięga protokołów z procesów czarownic oraz wiele narzędzi (zarówno oryginałów, jak replik) służących do torturowania - m.in. hiszpański osioł, żelazna dziewica, kołyska Judasza, rozmaite typy foteli czarownic, kabat, stół do rozciągania, dyby drewniane oraz topory i miecz katowski.

Sztuka sakralna Śląska Lubuskiego
Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą z okresu od XIV do XVIII wieku. W pierwszej części wystawy przedstawiona jest sztuka gotyku, druga część odnosi się do baroku. Wielka część z ponad 50 obiektów prezentowanych na ekspozycji została poddana renowacji oraz konserwacji i tak zachowana od całkowitej destrukcji daje możliwość współczesnym zrozumienia dzieła wielu pokoleń śląskich twórców.


Galeria Mariana Kruczka
Muzeum posiada najbogatszą kolekcję dzieł Mariana Kruczka, jednego z najciekawszych przedstawicieli krakowskiego środowiska plastycznego. Prezentowane drobne formy rzeźbiarskie to postacie ze świata magii, czarów i baśni, to dziwne zwierzaki z baśniowego świata dzieciństwa, z sennych marzeń, z mitologii wiejskiego życia.

Galeria Tadeusza Kuntze
Do najsławniejszych ludzi sztuki związanych z Zieloną Górą należy urodzony tu w 1727 roku jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XVIII wieku Tadeusz Kuntze. Malarz był nadwornym artystą biskupa Stanisława Załuskiego, studiował w Krakowie, Rzymie i najprawdopodobniej w Paryżu. Na stałe osiadł we Włoszech. Zagranicą identyfikowano go nadal z krajem rodzinnym nazywając Taddeo Polacco. Ne wystawie prezentowane są przykłady malarstwa religijnego, alegorycznego, portrety i sceny rodzajowe.

Muzeum Zielonej Góry
Wystawa historyczna Muzeum Zielonej Góry prezentuje miasto w dwóch okresach: pierwszy - to czas obejmujący lata do II wojny światowej, ukazujący miasto w czasach niemieckich oraz drugi  - przybliżający powojenną historię Zielonej Góry. Najważniejszymi elementami są: makieta przedstawiająca XVIII-wieczne miasto oraz druga prezentująca oblicze miasta w 2000 roku. Ponadto na ekspozycji znajduje się najstarszy plan miasta, pocztówki i zdjęcia z lat przedwojennych i powojennych.

Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego
Ekspozycja stała Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego, na którą składają się dwadzieścia cztery portrety książąt piastowskich - władców ziem obejmujących obszar południowej części dzisiejszego województwa lubuskiego jest cennym elementem budowania tożsamości lokalnej.

Wystawa jest wzbogacona kopiami średniowiecznych zbroi i mapą Polski z czasów Henryków Śląskich.


Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej

Pierwszą realizacją w zielonogórskim Muzeum jest wykonany przez Marię Powalisz-Bardońską duży barwny witraż "Panorama średniowiecznej Zielonej Góry", a kolejną  witraż "Winobranie" – największy witraż w instytucji publicznej niesakralnej w Polsce.

Galeria Złotego Grona.
Prezentowane są cyklicznie prace malarskie i graficzne spośród bogatej  kolekcji ponad 250 prac 130 artystów- uczestników „Złotego Grona” w latach 1963-1981.

Sala Zegarowa
W Sali Zegarowej prezentowane są czasomierze powstałe od końca XVIII do początków XX stulecia. Są to wyroby talerzowe, kominkowe, szafkowe,  powozowe, ludowe czy popularne ludowe zegary ścienne zwane „Schwarzwaldami”.

BIEŻĄCE WYSTAWY CZASOWE więcej »»

 

Muzeum Ziemi Lubuskiej
Aleja Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra

(+ 48 68) 327 23 45,
(+ 48 68) 325 71 81
(+ 48 68) 324 65 61
 
muzeum@man.zgora.pl
 http://www.zgora.pl/muzeum

Dyrektor – dr Andrzej Toczewski

Godziny otwarcia Muzeum:

środy, czwartki, piątki: 11.00 - 17.00
soboty: 10.00 - 15.00
niedziele: 10.00 - 16.00

Cennik:

Bilet normalny: 6 PLN
Bilet ulgowy: 3 PLN
Opłata za przewodnika w języku polskim: 30 PLN
Opłata za przewodnika w języku obcym: 40 PLN
Opłata za lekcję muzealną: 30 PLN

Oferta programowa:

 - wystawy stałe i czasowe
 - lekcje muzealne
 - Studium wiedzy o sztuce
 - Z muzyką przez wieki
 - Wszechnica Lubuska
- wykłady, koncerty, konferencje …
- konkursy  plastyczne i fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych