Lubuski Teatr

Opis
   "ZIELONA GÓRA CHCE MIEĆ TEATR"
      -
tytuł artykułu z wrocławskiego "Słowa Polskiego" z 1945r.-

    Tradycje teatralne Zielonej Góry sięgają połowy XVI wieku - czasów Abrahama Buchholzerusa, założyciela i pierwszego rektora klasycznego gimnazjum. Działające przy szkole teatrum scholares było zaczynem profesjonalnej sceny dramatycznej w mieście. Objazdowe grupy teatralne pojawiły się już pod koniec XVIII stulecia. Były to głównie koncesjonowane towarzystwa teatralne Fallera z Głogowa i Krantza z Legnicy a grywano z reguły w zajeździe kupca Künzela przy dzisiejszej ulicy Kopernika gdzie występowały utalentowane zespoły włókniarzy i kolejarzy.


Historia Lubuskiego Teatru sięga roku 1931.

Lubuski Teatr przed laty

Jako Teatr Miejski zaczynał od wystawienia opery „Madame Butterfly”. Prapremiera światowa trzyaktowej opery Giacomo Pucciniego odbyła się w Mediolanie 17 lutego 1904 roku, premiera polska – cztery lata później w Warszawie, a zielonogórska 1 kwietnia 1931 roku w nowo oddanym gmachu Teatru Miejskiego. Wystawił ją wrocławski teatr operowy, uchodzący wówczas za jeden z lepszych zespołów muzycznych w tej części Europy. Tytułową partię śpiewała wrocławianka Lydia Pfieffer-Clomb, odnosząc w latach 20. sukcesy w operach Leoncavalla i Pucciniego.

Teatr zielonogórski był obiektem wielofunkcyjnym, przystosowanym do wystawiania dzieł zarówno dramatycznych, muzycznych, baletowych jak i filmowych a na początku lat 30-tych XX wieku oddano do użytku nowoczesny gmach teatru.

Na gościnne występy przyjeżdżały teatry z Berlina, Lipska, scena narodowa z Weimaru, opera wrocławska i drezdeńska. Scenę obsługiwał głogowski Teatr Dramatyczny im. A. Gryphiusa. Inauguracja sceny Teatru Miejskiego w 1931 roku była znaczącym wydarzeniem w życiu kulturalnym miasta. Dokonał jej spektakl operowy w wykonaniu solistów opery państwowej we Wrocławiu. Niemal do początku lat 40. w teatrze wystawiano tylko liczące się przedstawienia dramatyczne i muzyczne.

    5.11.1945 roku na stanowisko kierownicze Teatru Miejskiego powołany został Cezary Julski, który urząd sprawował przez zaledwie kilka miesięcy, po upływie których Teatr został zamknięty a pan kierownik wydelegowany do Poznania. W roku 1951 jednak placówka ożyła i działać zaczęła jako Miejski Teatr Zielonogórski, w którym występowały przede wszystkim dwa zespoły- "Teatr Kolejarza" i "Nowa Reduta". Dyrektorem i kierownikiem artystycznym została aktorka Róża Gella-Czerska. Uroczyste otwarcie nastąpiło 24.11.1951r. Z tej okazji wystawiono wówczas "Zemste" Aleksandra Fredry. Starsi zielonogórzanie pamiętają niezapomniany monolog Dyndalskiego z Fredrowskiej „Zemsty” w wykonaniu Mistrza.

"Łgarz"

    W
późniejszym okresie dyrektorzy zmieniali się, zmieniała się też publiczność i repertuar. Prace Teatru cieszyły się uznaniem a i sama instytucja stawała się coraz sławniejsza.

18.12.1964 roku Państwowy Teatr Ziemi Lubuskiej funkcjonować zaczął jako...
Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego.

Aktualny repertuar można znaleźć tutaj:
www.teatr.zgora.pl

"Prywatna Klinika"

  Dziś wybitni artyści Lubuskiego Teatru prezentują nam swe umiejętności aktorskie na 4 scenach: Scenie Studyjnej im. Haliny Lubicz, Scenie Kameralnej im. Stanisława Hebanowskiego, Dużej Scenie im. Stanisława Cynarskiego i Scenie Lalkowej. Bogaty i pełen urozmaiceń, repertuar skonstruowany jest tak by każdy kto zapragnie... “scenie choć na chwile we władanie duszę swą oddać...”, mógł znaleźć w nim temat odpowiadający swoim gustom.

Nad całokształtem prac czuwa dyrektor naczelny i artystyczny  Robert Czechowski .

"Szałaputki"

Zespół artystyczny w sezonie 2007/2008:
aktorzy:

MARTA ARTYMIAK, BEATA BELING, ELŻBIETA DONIMIRSKA, MARTA FRĄCKOWIAK, KAROLINA HONCHERA, KINGA KASZEWSKA-BRAWER, HANNA KLEPACKA, TATIANA KOŁODZIEJSKA, IWONA KUCHARZAK-DZIUDA, BEATA SOBICKA-KUPCZYK, WIOLETTA SOKAL, ANNA ZDANOWICZ, WOJCIECH BRAWER, WOJCIECH CZARNOTA, ROBERT GULACZYK, JERZY KACZMAROWSKI, TOMASZ KARASIŃSKI, JACEK KRAUTFORST, JANUSZ MŁYŃSKI,  WOJCIECH ROMANOWSKI, LUDWIK SCHILLER, MARCIN WIŚNIEWSKI

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: 
Robert Czechowski

Strażnik Słowa:
Wojciech Śmigielski

Inspicjenci:
Dobrosława Trębacz, Waldemar Trębacz

LUBUSKI TEATR im. Leona Kruczkowskiego

Al. Niepodległości 3/5
65-048 Zielona Góra
: (068) 452 72 72 do 75
: (068) 452 72 52
 :
www.teatr.zgora.pl