Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Marii Panny

Opis

Kościół p. w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny to unikatowy przykład sztuki protestanckiej z elementami renesansowymi. Nie bez przyczyny nazywany jest perłą drewnianej architektury. Jego powstanie datuje się na XVI w. Wyjątkowość, zarówno jego części zewnętrznej, jak i wewnętrznej niezmiennie wzbudzają podziw turystów, mieszkańców oraz historyków sztuki. Uznawany jest za pomnik historii.

Według badań, kościół zawiera w swojej strukturze budowlanej jeden z najstarszych, zachowanych elementów drewnianej świątyni w konstrukcji zębowej. Jest to fenomen na skalę krajową. 

Na podstawie badań dendrochronologicznych przeprowadzonych w 2006 r. przyjmuje się, iż pierwotny drewniany kościół w Klępsku został zbudowany w latach 1367-1377, natomiast  najstarsze wzmianki o nim pochodzą z 1421 r. Przez blisko dwa stulecia, aż do czasów reformacji, kościół był siedzibą wiejskiej katolickiej parafii, która podlegała poznańskiej diecezji.

Po reformacji w 1576 roku drewniany kościółek przejęli ewangelicy. Rozpoczęto wówczas szereg prac renowacyjnych. Zwolennicy Marcina Lutra chcieli stworzyć przepiękną kaplicę. Nie da się ukryć, że ich działania przyniosły wyśmienite efekty.

Współistnienie na przestrzeni wieków dwóch wyznań w obrębie jednej parafii pokazuje, że dziedzictwo kulturowe Polaków i Niemców zawiera wiele części wspólnych. Widać to zarówno w budowli kościoła, jak i w jego wnętrzu i wyposażeniu.

Świątynia stoi na małej górze, otoczonej murem. Znajduje się w centrum wsi. Z zewnątrz charakteryzują ją podmurówka z kamienia polnego oraz czerwone ściany poprzecinane brązowymi belkami. Dach jest pokryty gontem, z boku zaś, do kościoła przylega drewniana wieża. Już na pierwszy rzut oka widać, że kościółek w niczym nie przypomina znanych nam świątyń.

Jednakże dopiero po wejściu do wnętrza, zaczyna się dziać prawdziwa magia. 

Na szczególną uwagę zasługują prace malarskie, owocem których było 117 malowideł o tematyce biblijnej, które zdobią tam ściany. Owe obrazy to najbardziej cenne elementy wystroju kościoła. Sceny z Biblii malowano na przełomie XVI/XVII wieku. 

Różnorodność stworzonych zespołów ikonograficznych wskazuje na kilku artystów, którzy je tworzyli. Same obrazy to przede wszystkim sceny dynamiczne, urzekające swą wymową i mistrzostwem, z jakim zostały wykonane. Występujące przy nich liczne inskrypcje to także swego rodzaju dzieła sztuki. Setki zdań, czy cytatów są komentarzami do malowideł, stworzonych z myślą o potomnych. Wystrój kaplicy także urzeka swym pięknem. Podziwiać można tu m.in. manierystyczną chrzcielnicę i gotycki ołtarz. Ołtarz Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzi z 1400 roku i jest dziełem dolnośląskiego mistrza. To najcenniejszy zabytek Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Budynek, jego wyposażenie, otoczenie, niezwykła aura i historia, składają się na skarb turystyki oraz na perłę renesansowej architektury drewnianej.