Krzesiński Park Krajobrazowy

Opis

Niesamowita flora i fauna, wielość rzadkich gatunków ptaków, łąki oraz pastwiska w dolinie Odry, barwne wschody i zachody słońca wśród ciszy, przerywanej tylko śpiewem ptaków lub klekotem bocianów - oto specyfika Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, którego powierzchnia wynosi 8 564 ha. Entuzjaści fotografii oraz nauk ornitologicznych znajdą tutaj olbrzymie pole do popisu. Na terenie parku stwierdzono bowiem występowanie aż 155 gatunków ptaków.

Krzesiński Park Krajobrazowy został powołany do życia w 1998 r. po to, by chronić obszar doliny Odry oraz ujściowego odcinka Nysy Łużyckiej. Tereny parku są częścią trzech gmin: Cybinka, Maszewo i Gubin. 

Pośród wielu gatunków ptaków, można znaleźć tu także te najrzadsze lub wręcz narażone na wyginięcie. Należą do nich m.in.: kulik wielki, błotniak stawowy, gągoł, kania ruda. Najcenniejszym miejscem dla ptaków migrujących jest polder Krzesin - Bytomiec, gdzie w okresie wiosennych przelotów można obserwować stada ptaków liczące po kilkaset osobników. Znajduje się tutaj także urokliwe jezioro Krzesińskie.

Wielką atrakcją parku jest niezaprzeczalnie wieś Kłopot i utworzone tam Muzeum Bociana Białego. W Kłopocie na 40 domów mieszkalnych znajduje się aż 37 gniazd tego gatunku. To oczywiście unikat na skalę europejską. Lęgi odbywa tu ok. 20 par tych ptaków, a w latach siedemdziesiątych XX w. odnotowywano na tym obszarze nawet 30 par bocianów. Tak liczna kolonia może istnieć dzięki dużej bazie pokarmowej w dolinie Odry.

Kłopot, który liczy zaledwie 146 mieszkańców otrzymał certyfikat "Bocianiej Wioski". W Muzeum zgromadzono eksponaty kulturowe i wszelkie gadżety z wizerunkiem bociana, jak np. pocztówki, butelki, talerze, a nawet poduszki. Wszyscy mieszkańcy bardzo dbają o swoich ptasich przyjaciół. Nikt ich nie wygania, wręcz przeciwnie, ustawia się nawet specjalne podstawy pod gniazda. 

Przyjęło się, że w dom, na którym gniazdują bociany, nie uderzy piorun. Ponadto, mieszkańcy potwierdzają, że gospodarstwo, do którego przylecą pierwsze ptaki, ma rok obfitujący w dobre wydarzenia.

Warto również wspomnieć o tym, że Krzesiński Park Krajobrazowy to nie tylko unikatowe gatunki ptaków. W rozległej kniei żyją m.in. jelenie, dziki, samy, lisy, borsuki i jenoty. Oprócz łąk i pastwisk odnajdziemy na tym obszarze również wiele lasów. Krawędź „doliny wielkiej rzeki", na całej długości zaznaczona jest wzniesieniami, które porastają rozległe lasy sosnowe, zaś w południowej części parku można podziwiać stare nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe. Nie sposób także pominąć alei 28 dębów, która wiedzie z Żyłowania do pobliskiej Nysy Łużyckiej. 

Zróżnicowany krajobraz, Muzeum Bociana Białego, dzika przyroda i olbrzymia ilość najróżniejszych gatunków ptaków sprawiają, że Krzesiński Park Krajobrazowy jest jednym najbardziej wyjątkowych miejsc w województwie lubuskim.