Pszczewski Park Krajobrazowy

Opis

Turkusowe wody jezior, niewielkie wzniesienia o ciekawych nazwach, malownicze doliny oraz szerokie zaplecze edukacyjne. To wszystko oferuje nam Pszczewski Park Krajobrazowy.

Jego powierzchnia wraz z otuliną wynosi 45 tys, ha. Park został  utworzony w 1986 roku. Na początku istnienia składał się z dwóch części położonych zarówno w województwie lubuskim, jak i wielkopolskim. Obecnie jednak całość tego obszaru należy do ziemi lubuskiej.

Pszczewski Park Krajobrazowy składa się z dwóch oddzielnych kompleksów. Większy - obejmuje dużą rynnę glacjalną z największymi jeziorami parku oraz dolinę rzeki Obry. Mniejszy kompleks chroni natomiast najcenniejszą przyrodniczo i krajobrazowo część doliny rzeki Kamionki w okolicach Międzychodu.

Park składa się z czterech stref. Każda jest inna i wyjątkowa.

Strefa morenowa to pojedyncze wzniesienia o różnych wysokościach. Najwyższym z nich nadano nawet miano gór o ciekawych nazwach, jak np. Królewska Góra, Kozie Góry, czy też Góra Trębacza. Wzniesienia są porośnięte głównie drzewami liściastymi, które w okresie jesiennym mienią się niezwykłą paletą barw.

Kolejna strefa to rozległy obszar mokradeł zwany "Moczarami brzeskimi". To tutaj znajduje się siedlisko żółwia błotnego. Od południa do strefy morenowej przylega Jezioro Lubikowskie, największe i najgłębsze jezioro Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Charakteryzuje się ono niezwykle czystą i przejrzystą wodą, a także sporymi głębokościami. Maksymalnie mogą one osiągnąć nawet 35,5 m., co sprawia, że jezioro jest rajem dla płetwonurków.

Piaszczysta strefa sandrowa to z kolei malownicza rynna glacjalna, w której znajdują się również czyste jeziora, jak: Stołuń, Białe, Szarcz i Chłop.  Urokliwe w tej strefie są również małe, śródleśne jeziorka w okolicy Borowego Młyna. Ich ciekawe brzegi i turkusowa barwa wody stanowią wymarzone miejsce dla spacerowiczów, tworząc lazurowe wybrzeże w wersji mini.

W południowej części parku znajduje się strefa dolinna związana z rzeką Obrą. W starorzeczach, łąkach i szuwarach żyją m.in. bobry, wydry i piżmaki. W rezerwacie przyrody "Rybojady" chroni się ekosystem torfowiska przejściowego, z występującą m.in. w runie rosiczką, modrzewnicą i żurawiną. Znajdziemy tu wiele jezior, największe z nich to, jak sama nazwa wskazuje, Jezioro Wielkie. Stwierdzono tu występowanie aż 140 gatunków ptaków.

Osobliwością tego regionu jest duża ilość rozległych łąk, które najpiękniejsze i najbardziej kwieciste są oczywiście wiosną. 

Ciekawostką jest również fakt, że w Kamionnej, Krzyżkówku i Papierni odnajdziemy pozostałości po młynach wodnych, które kiedyś znajdowały się na rzece Kamionce.

Na terenie parku zlokalizowano Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne. Oprócz sal dydaktycznych jest tu m.in. pracownia biologiczna z piętnastoma stanowiskami mikroskopowymi. Na zewnątrz budynków znajdują się także ogród dendrologiczny, staw dydaktyczny oraz ścieżka przyrodnicza z tablicami edukacyjnymi. Dzięki temu, zarówno dorośli, jak i dzieci będą zachwyceni wycieczkami do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.