Zielona Góra - Starówka

Opis

Zielona Góra poszczycić się może rozległą Starówką, ciągnącą się od ulicy Kożuchowskiej po Dworcową i od Wrocławskiej po Batorego. Stare Miasto zachowało XIII-wieczny układ przestrzenny z centralnie wytyczonym Rynkiem na planie prostokąta (60 x 160 metrów), z którego odchodziło w przeszłości 6 uliczek. W ciągu kolejnych wieków na Rynku powstawały domy mieszkalne, a handel tu prowadzony nadał jego częściom nazwy - mięsny, mączny, lniany i zbożowy. Po przebiciu trzeciej bramy miejskiej wytyczono rynek garncarski, obecnie Plac Pocztowy oraz plac targowy nazywany od XVII wieku Placem Drzewnym (obecna ul. Drzewna). W XIX wieku przebito mur miejski wytyczając dzisiejszą ulicę Pod Filarami. Wtedy też na terenie pocmentarnym powstał ostatni rynek, zwany nowym - dzisiejszy Plac Słowiański.

Zielonogórski Rynek odznacza się głównie zabudową mieszkalną, w większości są to XIX-wieczne, piękne kamienice, których bogaty i ciekawy wystrój zewnętrzny pozwala wyróżnić różne style architektoniczne od eklektycznego, modernistycznego po neorenesansowy. Zachowały się one podczas wojny i dziś w oryginalnej formie zdobią piękną zielonogórska starówkę. Pośrodku stoi okazały Ratusz, a tu i ówdzie przycupnęły Bachuski - małe figurki związane z winiarską tradycją miasta.

Zielonogórską Starówka w dużej mierze stanowi zabudowa mieszkalna z przełomu XIX i XX wieku. Jest ona jednak umiejscowiona na parcelach wyznaczonych jeszcze w średniowieczu. Wiele wcześniejszych budynków nie zachowało się głównie ze względu wielokrotne pożary, które, szczególnie w XVII w., niszczyły miasto.

Najbardziej charakterystycznym elementem tej części miasta są budynki, których wieże widoczne są na wszystkich panoramach Zielonej Góry, czyli ratusz znajdujący się na środku Starego Rynku oraz kościoły św. Jadwigi i Matki Bożej Częstochowskiej.

Zielona Góra może poszczycić się obszernym deptakiem obejmującym teren niemal całego starego grodu otoczonego niegdyś murami obronnymi, powiększonym o al. Niepodległości, która stała się najbardziej prestiżową ulicą miasta na przełomie wieków. Ogromna większość budynków została w ostatnim czasie odnowiona, dzięki czemu spacer po Starówce należy do bardzo przyjemnych zajęć.