Łagowsko-sulęciński Park Krajobrazowy

Opis

Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy utworzony został w 1985 roku. Powierzchnia Parku wynosiła po powiększeniu w 1996 roku - 4 929 ha.  29 sierpnia 2011r. uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego wprowadzono następujące zmiany: nazwa Parku została zmieniona na Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy i zwiększyła się powierzchnia Parku do 5367,2 ha.

Najciekawsze elementy przyrodnicze to malownicza rynna jezior: Łagowskiego i Trześniowskiego o długości 15 km oraz duży kompleks lasów bukowych porastających kulminację moreny czołowej. Park ten chroni malownicze, pełne ryb jeziora, strome wzgórza, pofałdowaną powierzchnię pól i łąk z bogatą roślinnością i licznymi gatunkami zwierząt. Krajobraz ten kształtował się kilkanaście tysięcy lat temu, kiedy w tym miejscu zatrzymało sie czoło ogromnej masy północnego lądolodu. Powstało wielkie bogatctwo form  ukształtowania powierzchni od wysokich morenowych wzgórz, wzniesionych przed czołem lodowca, po drobne kamienie przywleczone z wielką masą materiału skalnego. Olbrzymia praca lodowca przed tysiącami lat sprawiła, że w centrum nizin znajdujemy dziś krajobraz prawdziwie podgórski. 

Bogata roślinność cieszy każde oko, już od wczesnej wiosny możemy podziwiać piękne błękitne przylaszczki i przebiśniegi. Obie rośliny są rzadkie i podlegają ochronie gatunkowej. W maju zakwitają kolejne rośliny: zawilec gajowy, fiołek leśny, gajowiec żółty, nieco później marzanka wonna i konwalijka dwulistna. Na ptasi koncert Łagowski Park zaprasza o każdej porze dnia i nocy. Obecne są tu pokrzewki czarnołbiste, piegże, muchołówki żałobne i siniaki. W miejscach gdzie rośnie dużo świerka, rozpoczynają lęgi gile, zewsząd słychać bębnienie dzięcioła i pohukiwanie puszczyka. W maju do gamy mocnych dzwięków przbywa jeszcze jeden -najwspanialszy - to słowik rdzawy. Nie brakuje tu ptactwa drapieżnego, najczęściej spotykane to: myszołowy, jastrzębie, krogulce, trzmielojady, kruki i rzadkie sokoły-kobuzy. Osobliwością całego łagowskiego kompleksu są bociany czarne, zakładające gniazda na starych dębach i bukach. 

Jesień jawi się się w Łagowskim Parku Krajobrazowym łagodnie i powoli. Lasy liściaste nabierają wszelkich odcieni pomarańczu, czerwieni i brązu to moment na romantyczne spacery w blasku ostatnich ciepłych promyków słońca. Na terenie Parku istnieje dobrze oznakowana sieć szlaków turystycznych, tras rowerowych i ścieżek przyrodniczych. 

Autorem wszystkich zdjęć jest Tomasz Nowak
- www.qrrr.com.pl