Rezerwat Czarna Droga

Opis

Rezerwat został utworzony w celu zachowania, ze względów naukowych,

źródło: www.wikipedia.pl

dydaktycznych i krajobrazowych, fragmentu lasu mieszanego, z charakterystycznym wielogatunkowym runem. Powołano go w 1989 roku na terenie gminy Trzciel na obszarze 21,95 ha. Rezerwat stanowi fragment drzewostanów naturalnego pochodzenia z charakterystycznym dla lasów mieszanych runem. Występują tu dęby, jesiony, brzozy, graby, olsy, buki a także sporadycznie świerki i sosny. W podszycie występuje leszczyna, szkłak, buk i jesion. Teren jest stosunkowo równy. Glebę tworzą piaski gliniaste głębokie, na piasku luźnym oraz piaski gliniaste świeże, średnio głębokie. W runie występuje śmiałek darninowy, kostrzewa olbrzymia, dąbrówka rozłogowa, żonkil zwyczajny, szczawnik zajęczy, gajowiec żółty, podagrycznik

źródło: www.wikipedia.pl

pospolity, pokrzywa zwyczajna, miodunka ćma, kuklik pospolity, malina, gniazdnica wielokwiatowa, przylaszcka pospolita, fiołek leśny, jasnota plamista, przetacznik ożankowy, jeżyna gruszyczka jednokwiatowa. Najdorodniejsze dęby osiągają do 27 metrów wysokości i ponad 7 metrów w obwodzie.

 

 

 

 

źródło: www.gorzow.rdos.gov.pl