Rezerwat „łęgi Koło Słubic”

Opis

Największy w powiecie rezerwat chroni zachowane w dolinie Odry lasy łęgowe. Te typy lasów liściastych wykształcają się tylko w dolinach rzecznych, gdzie występują coroczne, okresowe zalewy. Najbliżej koryta rzecznego rosną wierzby, dalej topole, wiązy i dęby szypułkowe. Wśród drzewostanu znajdują się zastoiska i obniżenia wypełnione wodą, stanowiące ostoję płazów, owadów i ciekawych gatunków roślin.

PTACTWO W REZERWACIE ŁĘGI SŁUBICKIE (tekst: trepik30):

Na rozlewisku przy rezerwacie występują, z perkozów: dwuczuby, rdzawoszyi, zausznik rogaty. Wszystkie należą do gatunków lęgowych. Koczują tutaj czaple siwe, białe i kormorany. Na terenie rezerwatu spotkamy także: bociany białe i czarne z blaszkodziobych – lęgowy łabędź niemy, na przelotach krzykliwy i czarnodzioby, gęgawę, cyrankę, cyraneczkę, krakwę, płaskonosa, czernicę, głowienkę, gągoła, nurogęś,  na przelotach licznie występują świstun i różeniec, rzadziej zaś gęś białoczelna i zbożowa, bielaczek oraz bernikla kanadyjska.

Fot. trepik30
Ze szponiastych myszołowów w Łęgach Słubickich spotkamy bieliki na gnieździe, kanię czarną i rudą, błotniaki stawowe, zbożowe - na przelotach, 
a łąkowe poza rezerwatem. Regularnie pojawiają sie rybołowy z Brandenburgii, pustułka, sporadycznie kobuz i zimą, zaledwie 1 raz, sokół wędrowny. Lęgną się także łyska
i kurka wodna. W lesie często pojawiają się żurawie, z siewkowców - sieweczka rzeczna, czajka, z rzadka: siewnica, biegus zmienny. Wcześniej na tych terenach pojawiały się również bataliony, kuliki wielkie, teraz ich brak. Spotkamy tu także: krwawodzioby, brodzce śniade, kwokacze, łęczaki, samotniki, raz zdarzył się dubelt, parę razy bekasiki, a w lesie: słonki, rybitwy z rodzaju chlidonias – lęgowe – czarna, białowąsa i białoskrzydła, rzadko pojawia się rybitwa rzeczna i raz w tym roku (2011), na wiosnę – wielkodzioba. Koczują tu także mewy: śmieszka, pospolita, srebrzysta, na przelotach żółtonoga, z jaskółek: dymówka i oknówka, poza  rezerwatem: brzegówka, skowronek, siwerniak, świergotek łąkowy i drzewny, pliszka siwa żólta i sporadycznie górska, pokąskwa i kląskawka, brzęczka, świerszczak, trzciniak, łozówka, trzcinniczek, rokitniczka, gąsiorek, srokosz, kawka, gawron, wrona, sroka, mazurek, makolągwa, potrzeszcz, trznadel, potrzos, dzwoniec, zimą: czyżyki, jemiołuszka czeczotka.
Typowo w lesie – puszczyk, grzywacz, zimorodek, bardzo dużo dzięciołów – zielony, czarny, duży, średni, a także dzięciołek, strzyżyk, rudzik, kos, kwiczoł, śpiewak; wczesną wiosną: drożdzik, zaganiacz, gajówka, piegża, cierniówka, kapturka, świstunka, piecuszek, pierwiosnek, muchołówka szara, modraszka, bogatka uboga
i czarnogłowa, raniuszek, pełzacz leśny, kowalik, szpak, wilga, sójka, kruk, zięba, jer na przelotach, grubodziób, kulczyk.