Rezerwat Lubiatowskie Uroczyska

Opis


Uroczyska pradoliny Noteci
foto: Adam Korzeniowski

W 2000 r. z połączenia i rozszerzenia rezerwatów: „Czaplenice” i „Łabędziniec” powstał REZERWAT „LUBIATOWSKIE UROCZYSKA”

Lokalizacja
Leśnictwo Wilcze Doły. Najbliższa miejscowość Gościm.

Typ rezerwatu
faunistyczny

Powierzchnia
188,42 ha, z tego: leśna zalesiona – 114,25 ha, związana z gospodarką leśną – 4,52 ha, nieleśna – 3,66 ha, wody – 65,99 ha.

W skład rezerwatu wchodzi południowa część jez. Solecko i otaczające ją lasy rosnące na obszarze o urozmaiconym ukształtowaniu (wysokości względne do 22 m).

Chroni on miejsce występowania ptaków drapieżnych i wodno - błotnych, zespoły roślinne i leśne na wysokich brzegach jeziora oraz źródliska sączące się ze skarp jeziora. Stwierdzono występowanie tu łącznie 230 gatunków roślin.
Flora roślin zarodnikowych i naczyniowych rezerwatu liczy 238 gatunków, w tym: 32 gatunków porostów, 17 gatunków mszaków i 189 gatunków roślin naczyniowych. Z roślin naczyniowych objętych ochroną częściową występuje: konwalia majowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, kalina koralowa, marzanka wonna, przylaszczka zwyczajna, z roślin objętych ochroną ścisłą występuje: paprotka zwyczajna, grążel żółty. 
W trakcie badań stwierdzono występowanie 131 przedstawicieli bezkręgowców i 32 gatunki kręgowców.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, ochrona biotopu ptaków wodno błotnych i drapieżnych, skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością.
Nazwy „Czaplenice” i „Łabędziniec” nadal funkcjonuję w literaturze i na stronach internetowych, chociaż odnoszą się obecnie do fragmentów większej całości.

Źródło: http://drezdenko.pl
nadesłał: Staszek Pietkiewicz