Rezerwaty W Gminie Słońsk

Opis

Rezerwat leśny „Lemierzyce”
W 1970r na powierzchni 3,32ha utworzono rezerwat leśny „Lemierzyce”. Chroni on fragmenty dobrze wykształconego, wielogatunkowego lasu liściastego, o naturalnym charakterze, porastającego teren o urozmaiconej rzeźbie nad brzegami Postomii, Dominuje tu dąb i buk, występuje również klon, grab, jawor, wiąz, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, modrzew europejski.

Rezerwat przyrody „Dolina Postomii”
Utworzony w styczniu 2005r o powierzchni 68,6574 ha. Przedmiotem ochrony jest obszar lasu nizinnego oraz walory przyrodnicze na południowej krawędzi doliny rzeki Postomii, stanowiącą jednocześnie krawędź szerokiej w tym miejscu na kilkanaście kilometrów pradoliny Warty. Rzeka Postomia stanowi północną granicę rezerwatu. Dno doliny zajmują zbiorowiska szuwarowe i łąkowe zarastające zaroślami wierzbowymi. Na wyższych terasach zachowały się dobrze wykształcone fragmenty lasów grądowych stanowiące jedno z lepiej zachowanych stanowisk w zachodniej Polsce. Rezerwat jest ostoją szeregu ginących i zagrożonych gatunków roślin (żonkil zwyczajny, konwalia majowa, śnieżyczka przebiśnieg, cis pospolity), a także zwierząt, przede wszystkim ptaków i owadów (bocian czarny, kania ruda, dzięcioł średni, dzięcioł zielony, kozioróg dębosz, pachnica próchniczka). W obrębie rezerwatu leży także objęty ochroną w roku 1966 w formie pomnika przyrody głaz narzutowy o obwodzie 11,2 m.

Na terenie rezerwatu znajduje się  piękne uroczysko, w którym ze skarpy wypływa źródełko z krystalicznie czystą, bardzo zimną, zarówno zimą, jak i latem, wodą. Zwiedzający rezerwat będą mile zaskoczeni odkryciem tego zakątka, wędrując brzegiem Postomii, mniej więcej w połowie drogi za Słońska do Lemierzyc. Jest to wymarzone miejsce na odpoczynek, aczkolwiek niezbyt dostępne i niełatwo tam trafić. Cierpliwy turysta nie pożałuje trudu włożonego
w odnalezienie zakątka.

Źródło informacji: Park Krajobrazowy „Ujście Warty” oraz www.slonsk.pl