Rzeka Barycz

Opis

Barycz (niem. Bartsch) – rzeka w zachodniej Polsce, prawy dopływ Odry.

Długość: 139 km

Powierzchnia dorzecza: 5526 km²

Obszar źródłowy znajduje się w bagnach na południe od Ostrowa Wielkopolskiego. Tworzy go zespół krzyżujących się cieków (bifurkacja) – Baryczy, Leniwej Baryczy oraz Gnilnej (Gniłej) Baryczy (dopływ Ołoboku). Płynie w kierunku zachodnim, uchodzi do Odry
w okolicy Głogowa.

Rzeka płynie zabagnioną doliną, z bardzo małym spadkiem (ok. 0,035%). W dolinie Baryczy znajdują się siedliska rzadkiego ptactwa wodnego. W 1996 roku utworzono Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.

Nad Baryczą znajdują się Stawy Milickie i Stawy Przygodzickie.

Rzeka przepływa m. in. przez lubuską miejscowość Wyszanów (gmina Szlichtyngowa).