Ścieżka Przyrodnicza "olszynki"

Opis

Ścieżka "Olszynki" znajduje się na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny, który jest obszarem wolnym od okresowych zalewów. Prowadzi w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie Parku Narodowego Ujście Warty, obszary leśne (ols porzeczkowy), ale również przez zbiorowiska ziołorośli, podmokłą łąkę oraz szuwar mozgowy.

Długość: około 3 km.
• Ścieżka ma charakter pętli.
Ścieżka piesza. Ze względu na podmokły teren część trasy wiedzie drewnianą kładką.
15 przystanków, każdy wyposażony w tablicę informacyjną.
• Na początku/końcu trasy znajduje się wieża widokowa, wiata i tablica z mapą ścieżki.
Dojazd: w Kamieniu Małym przy stacji benzynowej należy skręcić w drogę brukową wiodącą na południowy wschód (w kierunku
Warty). Po minięciu torów kolejowych droga ta zmienia się w gruntową. Uwaga!!!  Droga jest w złym stanie technicznym, w niektórych okresach trudna do przejechania, szczególnie dla autokarów! Wówczas, zarząd Parku proponuje zaparkować przed przejazdem kolejowym i dalszą drogę pokonać na piechotę. W takim wypadku długość trasy (dojście do ścieżki, przejście ścieżką i droga powrotna) wynosi około 5 km.
• Turyści zmotoryzowani mogą zaparkować samochody na parkingu, znajdującym się przy wieży widokowej (ok. 2 km od Kamienia Małego).
• Obecnie brak jest wydanego przewodnika do ścieżki „Olszynki”.

Przykładowe przystanki:
• „Ols” – czyli, czym jest i czym się charakteryzuje podmokły las jakim jest ols.
• „Czy każdy grzyb ma kapelusz?” – o różnych rodzajach grzybów występujących w podmokłym lesie.
• „Geofity” – czym są tajemnicze geofity? Gdzie możemy je spotkać? Jak wyglądają?
• „Skrzydlaci mieszkańcy olsu” – to przystanek poświęcony nie tylko ptakom lęgowym olsu, ale również tym, które obecne są podczas migracji czy w okresie zimowym.
• „Torfianka” – co to jest torfianka? Jakie rośliny można w niej zobaczyć? Nauka rozpoznawania kumaka nizinnego.
• „Rykowisko” – o zwyczajach godowych jeleni. Na czym one polegają? Kiedy się odbywają?
• „Zaplecione” – czyli rzecz o rodzimych gatunkach pnączy. Jak je rozpoznać?

Źródło informacji: http://www.pnujsciewarty.gov.pl/71,trasy-turystyczne.html