ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNA „DAWNA KOPALNIA BABINA”

Akweny mieniące się wieloma barwami, piaszczyste pagórki, hałdy, skarpy, otoczenie drzew i krzewów, drewniane tarasy widokowe. To wcale nie jest opis scenografii "Władcy Pierścieni" lub innego filmu fantasy, choć widoki są rzeczywiście fantastyczne. To Ścieżka Geoturystyczna "Dawna Kopalnia Babina", która istnieje naprawdę, tutaj, w Lubuskiem.

Na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że Park Mużakowski i Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa to dwa konkurujące ze sobą miejsca. Co ciekawe, ten pierwszy został stworzony przez człowieka, a drugi jest pozostałością po działalności potężnego lodowca, choć i tam nie obyło się bez ingerencji człowieka. Oba parki dostarczają jednak wystarczających argumentów, żeby wybrać się w podróż w ten urokliwy zakątek Ziemi Lubuskiej.

Ścieżka mieści się w południowej części Geoparku Łuk Mużakowa (część PK Łuk Mużakowa), w bezpośrednim sąsiedztwie Łęknicy. Geopark jest nazywany jednym z cudów na mapie Polski. Pięciokilometrowa ścieżka "Dawna Kopalnia Babina" to wspaniała atrakcja dla rowerzystów i piechurów.

Skąd taka nazwa ścieżki geoturystycznej?  

Otóż teren całego "Łuku Mużakowa" jest jednym z największych, istniejących niegdyś przedsiębiorstwem górniczym o nazwie "Babina". Wydobywano tam węgiel brunatny metodami eksploatacji podziemnej, podziemno-odkrywkowej oraz odkrywkowej. Kopalnia istniała już od 1921 r., a zamknięto ją w roku 1973. 

Rekordowe jak na tamte czasy odkrywki rozpoczęto jednak w latach 60., a największą pozostałością po tym okresie jest „wyrobisko łuska C”. Zbiornik ten nazwano "Afryka". 

Odkrywkę otwarto w 1964 roku, a eksploatacja w tym miejscu trwała do 1968 roku. Łącznie z „Afryki” wydobyto aż 1 108 468 ton surowca.

Istniejąca przez lata kopalnia miała silny wpływ na zmiany krajobrazu, które teraz wprawiają turystów w osłupienie. Zmiany te są wynikiem m.in. wymiany gleby, wylesień, czy też degradacji szaty roślinnej. Najbardziej widoczne są w okolicach Łęknicy, gdzie możemy zobaczyć miejsca hałd, wyrobiska, skarpy, zagłębienia, nasypy, a także wiele pozostałości po kopalnianych zabudowaniach, bądź konstrukcjach. 

Jednak najbardziej widocznym i ciekawym elementem krajobrazu są zbiorniki wodne, które w regionie mużakowskim tworzą specyficzne pojezierze antropogeniczne.

Wędrówkę lub przejażdżkę rowerową ścieżką geoturystyczną "Dawna Kopalnia Babina" rozpoczynamy w miejscowości Nowe Czaple, kierując się do dawnej cegielni w Łęknicy. Następnie mijamy bramę i podążamy ścieżką w lewo. Droga prowadzi wzdłuż nasypu kolejki wąskotorowej. Po kilkudziesięciu metrach docieramy do tarasu widokowego, z którego można podziwiać pierwszy akwen pokopalniany o powierzchni 12 ha. Jego kolor jest szmaragdowy, dzięki  skałom ilastym i piaskom kwarcowym. Po nacieszeniu się widokiem wracamy na drogę główną, aby za chwilę skręcić w prawo i zobaczyć kolejny zbiornik - mieszają się w nim barwy brązu i zieleni. Po powrocie na ścieżkę zobaczymy w oddali tablicę informacyjną, gdzie znajduje się wyrobisko B2. Trasa ścieżki okrąża zbiornik drogą leśną. Następnie, po przebyciu kilkunastu metrów zobaczymy słynną Afrykę, czyli wyrobisko "Łuska C". Jest to największe na terenie Łuku Mużakowa jezioro antropogeniczne. Zbiornik posiada powierzchnię 20 ha, a jego maksymalna głębokość wynosi 24 m. Nad jeziorem znajduje się drewniana wieża, a na niej kolejne dwa tarasy widokowe. Nie da się nie zauważyć tutaj m.in. charakterystycznego wzniesienia o nazwie "Grzbiet Słonia". 

Idąc wzdłuż największego jeziora antropogenicznego „Afryka” możemy podziwiać różnorodne, fantazyjne formy ukształtowania jego brzegów. Obserwacja możliwa jest dzięki znajdującym się tam platformom, usytuowanym u podstawy erodowanych stoków zwałowisk pogórniczych.

Dochodząc do ostatniego odcinka "Łuski C", należy zboczyć z głównej trasy na południowy wschód. To tutaj znajdowała się niegdyś "Łuska D". Następnie dochodzimy do zlikwidowanego wyrobiska odkrywkowego. Tutaj swój bieg rozpoczyna strumień, który dochodzi do zbiornika w rezerwacie przyrody "Nad Młyńską Strugą". Po powrocie na ścieżkę główną, idziemy w kierunku wychodni pokładu węgla. Jawi się ona jako brązowa, długa, bo 600-metrowa linia. Następnie kierujemy się w stronę zapadlisk górniczych. W kwaśnych kopalnianych wodach można zobaczyć nieco  przerażające kikuty drzew. Wędrówkę kończymy docierając do wzgórza morenowego o wys. 157,9 m n.p.m. 

Praktyczne informacje

Ścieżka geoturystyczna "Dawna Kopalnia Babina" to wspaniałe i przede wszystkim nietuzinkowe miejsce do wycieczek pieszych i rowerowych. Jej przejście zajmuje około 3 godziny. Na całym terenie zlokalizowane są tablice informacyjne. Na trasie znajdują się też ławeczki, można więc urządzić sobie mały piknik i nabrać sił przed wędrówką. W okresie zimowym, kiedy śnieg pokryje ziemię, możliwe jest zwiedzanie na nartach biegowych.

Wejścia na ścieżkę otwierają duże, drewniane bramy. Trasa nie stanowi pętli. W obrębie geościeżki znajdują się trzy parkingi – pierwszy od strony Nowych Czapli, drugi przy trasie z Nowych Czapli do Przewoźnik oraz trzeci w Łęknicy.

Zobacz również