Powiat Gorzowski

Statut: powiat ziemski
Powiat: gorzowski
Województwo: Lubuskie
-
-
-
-
Opis

 

Położenie - w północnej części województwa lubuskiego.
Liczba ludności - około 63 tys. mieszkańców.
Powierzchnia - 1217 km2.

Atrakcje turystyczne - lasy wzgórz morenowych w okolicach Bogdańca, ZOO Safari w Świerkocinie, Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy.

W skład powiatu wchodzi miasto Kostrzyn n/O, miasto i gmina Witnica oraz pięć gmin wiejskich: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Te ostatnie tworzą otulinę miasta Gorzowa Wlkp. - administracyjnej stolicy województwa.

ZOBACZ WYKAZ OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W POWIECIE TUTAJ


Przyroda

Powiat gorzowski, to region bardzo interesujący pod względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Stanowi o tym zarówno urozmaicona rzeźba terenu, jak i lasy, jeziora oraz rzeki.
Wzdłuż powiatu przepływa Warta, do której w miejscowości Santok wpada Noteć. W Kostrzynie, leżącym na zachodnim skraju powiatu, Warta zlewa się z Odrą. Rozległe doliny tych rzek nadają charakterystyczny wygląd południowej części powiatu. Odmienny charakter posiada część północna, o charakterze wyżynnym, porośnięta gęstymi lasami, z licznymi jeziorami. Oba te obszary rozgraniczają wzgórza morenowe III zlodowacenia.

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 6 rezerwatów przyrody. W gminie Witnica znajduje się Park Krajobrazowy "Ujście Warty" oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jezioro Wielkie. Ochroną objęto w nim bór sosnowy, rosnący przy południowo-wschodniej części jeziora, trzy wyspy porośnięte dębem oraz ptaki, których na terenie rezerwatu jest 120 gatunków (w tym 34 gatunki zagrożone lub poważnie zagrożone wyginięciem).

W gminie Kłodawa (oraz na terenie sąsiadujących od północy gmin wchodzących w skład innych powiatów) został utworzony Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. Wysokie walory nadają mu wody, głównie jeziora i małe rzeki. Ponad 87% powierzchni Parku zajmują lasy - są to głównie bory mieszane i lasy mieszane. Dominują drzewostany bukowe, dębowe i mieszane, a na bogatym w różnorodne siedliska obszarze występuje liczna flora i fauna.

Południowo-zachodnia część powiatu to z kolei fragment parku narodowego Ujście Warty. Jest to unikalne w skali kontynentu miejsce gniazdowania, a także wypoczynku ptaków przelotnych.

zródło: www.powiatgorzowski.pl

Zdjęcia Gorzowa Wielkopolskiego i okolic Robert Kaczanowski