Wieprzyce

Opis

Cicha i spokojna wieś w okolicach Wary, gdzie można się cieszyć licznymi bocianimi gniazdami czy widokiem kaczych i gęsich stad wśród rozlewisk porośniętych starymi wierzbami.

Warto zobaczyć:

  • Park o powierzchni 1,8 ha(dawny cmentarz),
    Z rosnącymi tu licznymi okazami żywotników, jesionów, klonów, topól i robini akacjowej,
  • klasycystyczny kościół z 1833 roku - z neogotycką wieżą i dwukondygnacyjnych chórach,
  • zabytkowy budynek dworcowy z XIX wieku nakryty dachem naczółkowym.

We wsi można także odnaleźć bezstylową murowaną kapliczkę z medalionem Matki Boskiej w niszy i figurą Chrystusa w szczycie.