Zdroisko

Opis
 

"Zdroisko – stąd wszędzie mamy blisko.
Tu las, jeziora, rzeka, tu spokój na Ciebie czeka.
Atutów mamy wiele – na co dzień i w niedzielę.
Tu nigdy się nie nudzisz wśród przyjaznych Ci ludzi.”


Zdroisko (niem. Zanzthal) to nieduża wieś położona na lewym brzegu rzeki Santocznej, wśród lasów Puszczy Gorzowskiej, w gminie Kłodawa, powiat gorzowski, woj. lubuskie. Liczy 138 mieszkańców (dane z dnia 31.12.2011r.).

Terytorialnie obszar sołectwa zajmuje powierzchnię 1227,79 ha, z czego największą część stanowią rozciągające się wokół lasy.
Nasza malownicza miejscowość usytuowana jest w odległości 14 km od Gorzowa (kierunek: północny-wschód) i 12 km od Strzelec Krajeńskich (na zachód). Przez wieś przebiega droga krajowa nr 22 (Gorzów Wlkp.- Gdańsk). Trasa ta przecina miejscowość na dwie części.
Na zachód od Zdroiska biegnie droga powiatowa w kierunku Santoczna. Ponadto od wsi prowadzą dukty leśne do: Janczewa, Płomykowa, Gralewa i Górek. Atutem Zdroiska jest dobra komunikacja – można stąd szybko dotrzeć do Gorzowa Wlkp. oraz innych miejscowości.

Zdroisko jest wsią o charakterze wypoczynkowo - turystycznym, a ze względu na walory krajobrazowo - kulturowe wraz z okolicami stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu. Pomiędzy miejscowościami Zdroisko i Górki rozpościera się rezerwat przyrody „Buki Zdroiskie”, zaś część gruntów obrębu Zdroisko wchodzi w skład rezerwatu przyrody pod nazwą „Rzeka Przyłężek”. Ponadto miejscowość znajduje się w otulinie Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.
Ważnym elementem krajobrazu Zdroiska jest przepływająca wzdłuż wsi rzeka Santoczna. Przy wjeździe do Zdroiska od strony Gorzowa, nad stawem młyńskim widoczny jest budynek dawnego młyna.
Na terenie sołectwa zlokalizowane są: ośrodek rekreacyjno - szkoleniowy Grupy Energetycznej „ENEA” S.A. oraz ośrodek wczasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Przy drodze krajowej od strony Gorzowa znajduje się ośrodek przywodny „Nierzym” administrowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

W naszej okolicy, oprócz relaksu, ciszy i pięknej przyrody, można skorzystać
z uroków pobliskich jezior, pokonać jeden ze szlaków turystycznych, na trasie których nieliczne zabytki - niemi świadkowie historii - urozmaicą wędrówkę.
To atrakcyjne położenie wsi powoduje, że jest to wspaniałe miejsce na weekendowy wypoczynek. Zachęcamy do odwiedzenia Zdroiska.

Tekst i zdjęcia nadesłał R.M. Cegieła