Mościczki

Opis
Mościczki sołectwo gminy Witnica, liczy ok. 140 mieszkańców.