Powiat Krośnieński

Statut: powiat ziemski
Powiat: krośnieński
Województwo: Lubuskie
-
-
-
promocja@krosno-odrz.pl
Opis


Położenie - nad rzeką Odrą, w środkowo-zachodniej części województwa lubuskiego.

Liczba ludności - około 61 tys. mieszkańców.

Powierzchnia - 1390 km2.

Powiat Krośnieński jest miejscem atrakcyjnym, godnym zainteresowania dla przyszłych inwestorów oraz tych, którzy chcą ciekawie i spokojnie spędzić wolny czas wśród spokojnych i pogodnych ludzi. We wszystkich gminach powiatu znajdują się cenne zabytki kultury, ciekawe okazy fauny i flory.
Krosno Odrz. – można tutaj obejrzeć:
· barokowy kościół parafialny, powstały w XIII wieku jako budowla romańska
· ruiny krośnieńskiego zamku , z czasów Henryka Brodatego
· neogotycki kościół z 1887 roku.
Gubin – nadgraniczne miasto położone nad Nysą Łużycką, na uwagę zasługuje:
· XVI wieczny ratusz miejski, z charakterystyczną wysmukłą  wieżą, zdecydowanie odchyloną od pionu
· Kościół farny zniszczony w 1945 roku, w obecnej formie jest budowlą gotycką z zachowanymi fragmentami murów romańskich
· fragment z tzw. Bramą Dziewiczą pochodzącą z XIV w.
· wolnostojąca cylindryczna baszta Bramy Ostrowskiej, wybudowana w pierwszej połowie XVI wieku
· Kościół Świętej Trójcy z XIX.
Bytnica – XIX wieczny zespół zabudowy mieszkalnej starej  części wsi.
Chlebowo – gotycki kościół z XIII wieku, przebudowany w  okresie XV-XVI wieku.
Czetowice – późnogotycki kościół z XV wieku. Dąbie – kościół gotycki z polnego kamienia wzniesiony w XIII-XIV wieku oraz XIX wieczny dwór.
Gęstowice – barokowy kościół z końca XVII w. 
Grabin – barokowy dwór z XVIII w. (obecnie pensjonat) położony nad stromym zboczem, w dole założony w XVIII wieku park i staw.
Gębice – ruiny kościoła z XV wieku do którego prowadzi aleja z czerwonych dębów, w zabytkowym parku znajdują się także ruiny XVI wiecznego zamku.
Kosierz – gotycki kościół z XIII wieku.
Gryżyński Park Krajobrazowy - na jego terenie występuje wiele rzadkich i ciekawych okazów roślin  i zwierząt. Powiat charakteryzuje się ciekawą rzeźbą terenu, posiada liczne akweny wodne, jeziora, stawy oraz  rzeki.

ZOBACZ WYKAZ OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W POWIECIE TUTAJ


Przyroda powiatu krośnieńskiego nierozerwalnie związana jest z lasami, których powierzchnia wynosi 83 624 ha, przy powierzchni całkowitej powiatu 138 991 ha. Na obszarze powiatu spotkać można dziko żyjące bobry, wydry, bociany, orła bielika, żurawie, bociana czarnego i kormorany. Nielicznie występuje żółw błotny. Ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, na terenie powiatu utworzono dwa rezerwaty leśne: w rejonie Dzikowa „Dębo-wiec” gdzie występuje chroniony chrząszcz jelonek rogacz oraz „Uroczysko Węglińskie”       w rejonie Węglin.

"DĘBOWIEC" niedaleko Gubina
Zdjęcie nadesłał: Marcin Kaźmierczak


W celu popularyzacji pięknych walorów krajobrazowych i przyrody utworzono „Gryżyński Park Krajobrazowy” oraz „Krzesiński Park Krajobrazowy”.
Znaczna część powiatu objęta jest ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne krajobrazowo są doliny rzeczne, w tym również dolina Odry w rejonie Krosna Odrz.. Na obszarze powiatu uznano za pomniki przyrody 83 twory przyrody ożywionej. Są to głównie kilkusetletnie drzewa, rosnące pojedynczo bądź w zespołach w formie przydrożnych alei.
Na uwagę zasługuje rosnący w Komorowie wiąz o wieku 450 lat, wysokości 30 m  i obwodzie 710 cm. W obrębie doliny Odry ustanowione zostały użytki ekologiczne. Tę formę ochrony zastosowano dla starorzeczy i szczególnych typów środowisk.