Gmina Bobrowice

Statut: gmina Bobrowice
Powiat: krośnieński
Województwo: Lubuskie
-
-
-
bobrowice@zgwrp.org.pl
Opis

Gmina Bobrowice zajmuje powierzchnię 185 km2, zamieszkuje ją ponad 3,2 tys. mieszkańców. Położona jest w Dolinie Bobru na terenach cennych pod względem przyrodniczym oraz krajobrazowym. Lasy, bogate w zwierzynę łowną, jagody i grzyby, rozciągają się prawie na 70% powierzchni. Na terenie gminy znajdują się cztery jeziora: Piaszno (bezodpływowe jezioro we wsi Bronków), Jezioro Wełmickie, Jezioro Jańsko (płytkie o bagnistych brzegach) i Błeszno, z którego wypływa rzeka Jeziornica. Nad Jeziorem Jańsko występują stanowiska skupiające kilka gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi. Interesującym miejscem do zwiedzania jest Dychowski Zbiornik Wodny i jedna z największych w kraju hydroelektrowni szczytowo-pompowych.

Przepływająca przez gminę rzeka Bóbr, to ciekawe miejsce wędrówek rowerowych i pieszych. Liczne zakola, wąwozy, także rozległe doliny z łąkami, progi wodne, bogactwo ryb, ptaków, roślin dziko rosnących i zachwycającego krajobrazu, umożliwiają bliski kontakt z pięknem natury.

Na terenie gminy znajdują się ośrodki wypoczynkowe, stadniny koni, łowiska wędkarskie, gospodarstwa agroturystyczne i hotele.

 

Atrakcje turystyczne
Wyjątkową atrakcję turystyczną stanowi elektrownia wodna w Dychowie (możliwość zwiedzenia) wyróżniająca się wspaniałą panoramą z zapory na malowniczą rzekę Bóbr i sztuczny zbiornik wodny..więcej »