Barłogi

Opis

Barłogi – to wieś powstała w XIV w.. ulicówka.

Ponadto warto wiedzieć, że:
 - W dokumentach z 1649 roku wieś wymieniana jest jako Barlock, później jak Berloge.
- posiada zachowany historyczny układ ruralistyczny
- zabudowa jest zwarta, otwarta
- w latach siedemdziesiątych XX w. zlikwidowano tu cmentarz ewangelicki.