Brzezinka

Opis

Brzezinka – wieś na planie ulicówki z XVIII w. Posiada zachowany historyczny układ ruralistyczny (w 2 pol. XIX w. zlikwidowano folwark).

Ponadto warto wiedzieć, że:
- zabudowa jest zwarta, otwarta
- cmentarz z XVIII/XIX w. na północnym skraju wsi zlikwidowano po 1945 r.