Dachów

Opis

Dachów – wieś powstała w XIV w., układ ulicowo – placowy. Historyczny układ wsi zatarty, rozbudowany w wielodrożnicowy.

Ponadto warto wiedzieć, że:
- zabudowa jest zwarta, otwarta z przełomu XIX/XX w.
- cmentarz ewangelicki z XIX w. zlikwidowano w latach siedemdziesiątych XX w.

Zdj. nadesłane przez internautę