Kołatka

Opis


Kołatka
– wieś założona w XVIII w. rzędówka. Historyczny układ zatarty przez wprowadzenie zabudowy letniskowej.

Na wschodzie od wsi znajdował się cmentarz z XVIII – XIX w., który zlikwidowano po 1945 roku.