Kukadło

Opis

Kukadło – wieś wymieniana w dokumentach dotyczących przynależności lennej przed okresem reformacji z 29.01.1510 r. i 4.04.1520 r. jako Kwkedel, Knokedell. Ponadto wymienia się najstarszego znanego właściciela (od XV w.) wsi Alberta von Grünenberg. W 1575 roku wieś wzmiankowana jest jako Kückedel, a do 1945 roku jako Kückädel.

Wieś o charakterze ulicówki, z zabudową zwartą, otwartą z przełomu XIX/XX w. Na wschód od wsi na skarpie jest cmentarz ewangelicki z 2 poł. XIX w., dziś jednak już nieczynny.