Prądocinek

Opis

Prądocinek – osada z XVIII – XIX w., folwarczno – przemysłowa, rzędówka, układ wsi rozwinięty w XX w., zabudowa zwarta, otwarta. W źródłach występuje jako Neübrick.

W północno – zachodniej części wsi znajdował się cmentarz, obecnie jest on już nieczynny.