Przychów

Opis

Przychód – wieś założona w XIV/XV w., ulicówka. Rozbudowana w XVIII – XIX w. wielodrożnica (czytelny relikt dawnej ulicówki z aleją lipową).   W źródłach występuje pod nazwą Preichow.

W latach siedemdziesiątych XX w. zlikwidowano cmentarz ewangelicki z XIX w.