Strużka

Opis

Strużka - wieś założona w XIII/XIV w., ulicówka. Historyczny układ wsi ruralistyczny zachowany do dnia dzisiejszego. Wieś o zabudowie zwartej, otwartej (2 poł XIX w.).