Wełmice

Opis

Wełmice – wieś założona w XIV w., wielodrożnica, o zabudowie zwartej, otwartej z przełomu XIX – XX w. W źródłach z 1484 roku wymieniana jako  Welmeniz, w 1530 roku jako Wellmenicz, później Wellnitz, Wellmitz. Na obrzeżach wsi w XVII – XIX w. założono dwa folwarki.