Żarków

Opis

Żarków – wieś założona w XIV w., widlica o zachowany historycznym układzie ruralistycznym i zabudowie zwartej, otwartej z XIX w.

Na południe od wsi w XIX w. utworzono cmentarz ewangelicki, dziś jest on już nieczynny.