Głębokie

Opis

 

 

  Przysiółek Głębokie położony jest na południe od Bytnicy nad jednym z większych jezior tego regionu, również noszącym nazwę Głębokie. Na jeziorze znajduje się wyspa. Z uwagi na występowanie rzadkich okazów flory i wielu gatunków ptactwa wyspa jest ścisłym rezerwatem przyrody.