Gmina Dąbie

Statut: gmina Dąbie
Powiat: krośnieński
Województwo: Lubuskie
-
-
-
gmina@dabie.pl
Opis

Gmina Dąbie położona jest w zachodniej części województwa lubuskiego w widłach Odry i Bobru. Populacja licząca ponad 5,1 tys. ludności zamieszkuje obszar o powierzchni 170 km2, z czego około 50% stanowią piękne lasy. Teren gminy przecina droga krajowa nr 32 łącząca Zieloną Górę z Krosnem Odrzańskim.
Turystyczną atrakcyjność podkreślają cztery jeziora otoczone sosnowym drzewostanem. Zwłaszcza godne uwagi jest Jezioro Wielkie, którego wody rozlewające się na powierzchni 31 ha zaliczane są do I klasy czystości. Rekreacji i wypoczynkowi mają służyć także trasy wycieczek pieszych i rowerowych przebiegających najczęściej wzdłuż rzek (Odry i Bobru) oraz jezior (Wielkie i Pławie). Całość walorów uzupełniają piękne krajobrazy, pomniki przyrody i liczne zabytki kultury materialnej, w większości architektoniczne. Na podkreślenie zasługuje datowanie początków większości wsi na wiek XIII i stulecia wcześniejsze, chociaż czasy kolonizacji na prawie niemieckim mogą sugerować okres późniejszy - do wieku XV.
Obszar gminy Dąbie (współczesny) związany jest historycznie z ziemią krośnieńską. Jego dzieje kształtowały wydarzenia czasów wczesnopiastowskiej monarchii, pełnej rozciągłości Księstwa Krośnieńskiego, panowania brandenburskich Hohenzollernów, aż do przejścia w granice Polski po II wojnie światowej.

Zdj. Tomasz Szydło