Gola

Opis

 

 Wieś na południowy zachód od Dąbia, położona na prawym brzegu rzeki Bóbr (północna część Doliny Dolnego Bobru). Na wschód od Goli rozciągają się lasy, w których nie brakuje podmokłych terenów i cieków wodnych.