Lubiatów

Opis

 

 

  Wieś położona na południe od Dąbia, przy drodze nr 288. Pierwsze wzmianki o Lubiatowie pochodzą z roku 1305.
Warto zobaczyć:
- Kościół barokowy, wzniesiony w 1745 roku, murowany z cegły i kamienia. W XIX stuleciu został rozbudowany o kruchtę i zakrystię. Nad całością góruje drewniana barokowa wieżyczka, którą wieńczy hełm i latarnia.
 Na przykościelnym placu rośnie 500-letnia lipa drobnolistna o obwodzie 600 cm.
Źródła informacji:


S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.dabie.pl/