Nowy Zagór

Opis

 

 

  Wieś w kierunku zachodnim od Dąbia, w bliskiej odległości od rzeki Bóbr.
Warto zobaczyć:
- Kościół z lat 1882-1886, wybudowany jako efekt wymiany konstrukcji szachulcowej na murowaną świątyni z roku 1701. We wnętrzu dominuje wyposażenie barokowe z XVIII stulecia. Dawniej istniał kościół już w okresie średniowiecza, czego dowodem jest zachowany gotycki dzwon z 1494 roku.
- Średniowieczny krzyż pokutny znajdujący się przy kościele.
- Pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w I wojnie światowej.


Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.dabie.pl/