Pław

Opis

  

Pomost na stawie
Foto: julat

 Wieś o zachowanym kształcie owalnicy, położona przy drodze krajowej 32 w pobliżu kilku niewielkich jezior, z których największym jest Pławno (1 km na południe). Na pierwsze wzmianki o Pławiu można natrafić w źródłach z XIV stulecia.
Warto zobaczyć:
- Kościół neogotycki, salowy na rzucie prostokąta, z drugiej połowy XIX wieku o konstrukcji murowanej z cegły i łamanego kamienia, wybudowany w miejscu starszego. Od zachodu wieża prostokątna zakończona iglicą.
- Zabudowa folwarczna składająca się z dwóch budynków mieszkalnych, jakie zachowały się z dawnego zespołu dworskiego. Jeden parterowy z dwuspadowym dachem, wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku. Drugi postawiony w trzeciej ćwierci XIX stulecia. Cechą charakterystyczną jest wysokie podpiwniczenie i piętrowy ryzalit zwieńczony trójkątnym przyczółkiem.
- Dwa domy:
  * Klasycystyczny, murowany, parterowy, nakryty dachem naczółkowym,

Stara chata w Pławiu
Foto: julat
wybudowany w końcu XVIII wieku;  * Parterowy z dachem naczółkowym, postawiony na początku XIX stulecia. - Murowana, prostokątna, neogotycka kostnica z drugiej połowy XIX wieku, nakryta dachem czterospadowym.


Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.dabie.pl/