Trzebule

Opis

Wieś położona w kierunku południowo-wschodnim od Dąbia. Pierwsze wzmianki o miejscowosci pochodzą z roku 1513.
Warto zobaczyć:
- Kościół drewniany o konstrukcji zrębowej wybudowany w 1670 roku. Z tego samego okresu pochodzi wyposażenie wnętrza. Pierwotnie jako zbór ewangelicki, a od 1945 roku funkcjonuje jako świątynia katolicka. Budowla nakryta dachem ośmiobocznym ze ślepą latarnią.
- Murowany dwór neoklasycystyczny z trzeciej ćwierci XIX wieku, wzniesiony w miejscu starszego z wykorzystaniem jego murów. Budowla nakryta dachem dwuspadowym (niskim), w elewacji frontowej płytki piętrowy ryzalit, nad nim szczyt.
- Park o powierzchni blisko 5 ha, założony w okresie budowy dworu i otaczający go. Na jego terenie występują stawy, przepływa strumień i rośnie 38 gatunków krzewów i drzew. 63 drzewa posiadają walory pomników przyrody (olsze czarne, dęby, platany, lipy).


Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.dabie.pl/