Gmina Gubin

Statut: gmina Gubin
Powiat: krośnieński
Województwo: Lubuskie
-
-
-
Urzad@GminaGubin.pl
Opis

Gmina Gubin z powierzchnią 380 km2 jest największą gminą województwa lubuskiego zajmując 2,72% powierzchni województwa. Z uwagi na dużą powierzchnię gminy oraz znaczną liczbę miejscowości trudno mówić o zintegrowaniu społeczności gminy 7.612 mieszkańców stanowi 0,73% populacji województwa lubuskiego. Położenie gminy jest niezwykle korzystne: w centrum gminy znajduje się blisko dwudziestotysięczny Gubin z położonym po drugiej stronie granicy ponad trzydziestotysięcznym Guben, w odległości 30 km znajduje się ponad stutysięczny Cottbus będący powiatem grodzkim. Bliskość dużych ośrodków miejskich i dogodne połączenia stwarzają dogodne warunki do inwestowania. 95% terenu stanowi teren płaski, teren pagórkowaty występuje na wschodzie gminy na granicy z gminą Bobrowice Tereny zalesione stanowią 21.737 ha tj. 57,2 % powierzchni z czego lasy do 40 lat stanowią 40,2% ogółu lasów, natomiast tereny uprawne 12.283 ha tj. 33% powierzchni gminy. Na terenie gminy występują rzeki Odra, Nysa Łużycka, Lubsza, Młynna, Golec, Budoradzanka Steklnik, Kolna (Werdawa), Ilna, Kanały Ładzica, Sadzarzewice - Węgliny, młynówki Chlebowo, Starosiedle, Stargard Gubiński, Późna - Strzegów, Gębice. Łączna długość cieków wodnych z wyłączeniem Odry i Nysy Łużyckiej wynosi 118,48 km. Największe zbiorniki wodne na terenie gminy to jeziora Borek i Głębokie, pozostałe zbiorniki wodne są to typowe jeziora i stawy leśne oraz stawy hodowlane. Ogólnie na terenie gminy jest 13 stawów hodowlanych o łącznej powierzchni 88 ha.

Krzesiński Park Krajobrazowy
o powierzchni 8.546 ha z czego 4.770 ha położone jest w gminie Gubin. Na terenie parku znajduje się jez. Borek. Pomniki przyrody znajdują się we wsiach:Bieżyce, Grabice, Gębice... więcej»»

IMPREZY NA TERENIE GMINY W 2014 r.

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

KRÓTKI OPIS

04.05.2014Gminne Zawody Strażackie 2014

05.07.2014

GrabiceBezpieczne wakacje
24.08.2014Rada Gminy na początku roku podejmie decyzję olokalizacji oraz dokładnym terminie po wpłynięciu wniosków z sołectw o współorganizowaniu imprezyDożynki Gminne
sierpień 2014Chlebowo"Święto Chleba" w Chlebowie
07.09.2014Gębice75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej,oraz "Obchody Dnia Weterana"