Brzozów

Opis

Brzozów - Położony około 15 km na południe od Gubina prze drodze z Grabic do Mielna. Liczy około 70 mieszkańców

Rzędówka, plan rozbudowany. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1158 roku, wieś wówczas należała do klasztoru cystersek z Gubina które władały Brzozowem do 1541 r. w roku 1939 183 mieszkańców. Zabudowa zwarta szczytowa i kalenicowa.

Miejsca, które warto zobaczyć:
Budynek Folwarczny – pozostałość po zespole pałacowo – folwarcznym zniszczonym i rozebranym w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Podobnie ja zburzony pałac, budynek gospodarczy zbudowany został około 1800 roku, w stylu klasycystycznym. Jest murowany, parterowy na rzucie prostokąta, nakryty dachem naczółkowym.
Park – założony zapewne wraz z budową pałacu, na przełomie XVIII – XIX wieku, krajobrazowy. Powierzchnia parku około 1,5 ha Wśród wielogatunkowego drzewostanu są egzemplarze o walorach pomnikowych.