Budoradz

Opis

Budoradz - Przysiółek położony na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, 3 km na północ od Gubina. Liczy około 70 mieszkańców. Jest to przysiółek przyfolwarczny, rzędówka z XVIII wieku, o planie rozbudowanym, zabudowie rozluźnionej z parkiem folwarcznym.

Możemy tu również zobaczyć pozostałości po byłym cmentarzu rosyjskich jeńców wojennych z okresu I wojny światowej.